Qúa trình học tập:

- THPT: Khối phổ thông chuyên Toán – ĐHSP – 1998/2000

- Đại học: Khoa Toán – ĐHSP – 2000/2004

- Nghiên cứu sinh: University Paul Sabatier – Toulouse – Pháp – 2009/2012

Qúa trình công tác:

- 2005 đến nay: Giảng viên – Phó trưởng bộ môn Giảng dạy và quản lý các chuyên ngành Toán ứng dụng Đại học Thương mại - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Học vị:   

- Tiến sĩ (University Paul Sabatier, Toulouse, Pháp) 

Kinh nghiệm làm việc:

- Kinh nghiệm nghiên cứu:

Nghiên cứu Toán tối ưu ứng dụng. bài toán cân bằng kinh tế, bài toán tối ưu đa thức và ứng dụng trong kinh tế, kỹ thuật.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Giảng dạy các môn chuyên ngành Toán và Toán ứng dụng bậc đại học và sau đại học tại trường Đại học Thương mại, trường Đại học Công Đoàn, trường Đại học Tài chính Ngân Hàng.

- Giảng dạy Toán bậc PTTH tại trường cấp 3 Lương Thế Vinh, trường chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông, trường PTDL Hồng Đức.

- Ôn luyên và dẫn đoàn sinh viên Đại học Thương mại tham gia cuộc thi Olympic sinh viên Toán toàn quốc.

Công trình khoa học:

* Bài báo:

1. Lasserre Jean Bernard and Tung Phan Thanh, Convex underestimators of polynomials.J. Global Optimization 56(1): 1-25 (2013).

2. Lasserre Jean Bernard and Tung Phan Thanh, A "joint + marginal" heuristic for 0/1 programs.J. Global Optimization 54(4): 729-744 (2012).

3. Lasserre Jean Bernard and Tung Phan Thanh, Convex underestimators of polynomials.CDC-ECE 2011: 7194-7199.

4. Lasserre Jean Bernard and Tung Phan Thanh, A "joint+marginal" algorithm for polynomial optimization.CDC 2010: 3871-3876.

5. Phan Thanh Tùng, Mô hình Input – Output trong kinh tế và các mở rộng, Tạp chí Công Thương, T5/2019.

6. Mai Hải An, Phan Thanh Tùng, Xây dựng mô hình nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng đối với chuỗi siêu thị Vinmart ở Hải Phòng, Tạp chí Công Thương , T5/2019.

* Đề tài:
1. Đề tài cấp Bộ: Điểm cân bằng giá giữa đại lý và các nhà sản xuất, 2008, thư kí đề tài.

2. Đề tài Nafosted: Hình ảnh của ánh xạ đa thức và ứng dụng, 2016, thành viên.

3. Đề tài cấp tỉnh: Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng, 2018, thành viên.

4. Đề tài cấp cơ sở: Mô hình input output trong kinh tế và các ứng dụng mở rộng, 2018, chủ nhiệm.

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp

 

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên