Quá trình học tập:

- 2013: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học thực phẩm, Trường Đại học chế biến thực phẩm Mátxcơva, Liên Bang Nga

- 2009: Kỹ sư, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tver, thành phố Tver, Liên Bang Nga

Quá trình công tác:  

- 2014 đến nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 2013 - 2014: Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Thực tập ngắn hạn (2017): Trường Đại học Kagawa, Nhật Bản 

Các môn giảng dạy:  

- BF3114: Sinh thái môi trường

- BF5011: Tối ưu hóa quá trình và tổ chức sản xuất

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Ứng dụng vi sinh vật trong thực phẩm và môi trường

- Công nghệ đồ uống lên men

- Ứng dụng công nghệ nano trong y sinh và thực phẩm

Học vị:   

- Tiến sĩ (Đại học Công nghệ thực phẩm Mátxcơva) 

 

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học:

1. Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Fluer Ph.S., Maximuskin A.Yu., 2012. Tính chất chức năng của nấm men và vi khuẩn trong thành phần của các sản phẩm hiệu chỉnh vi sinh dùng làm thực phẩm và thức ăn gia súc. Tạp chí Bảo quản và chế biến nguyên liệu nông nghiệp, số 3, trang 46-49.

2. Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Borisenko E.A., Gulimova L.A., 2012. Khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu các chủng nấm men có tiềm năng. Tạp chí Sản xuất rượu và nước uống có cồn, số 1, trang 18-20.

3. Nguyen Truong Giang, E.G. Borisenko, V.I. Tuzilkin, 2012. Thực phẩm chức năng trên cơ sở sản phẩm của ngành mía đường. Tạp chí Đường, số 9, trang 34-36.

4. Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 1: Tuyển chọn giống vi sinh vật để thu sinh khối từ hệ vi sinh sữa. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova, số 1, 44-50.

5. Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 2: Chuyển hóa sinh học nguyên liệu thực vật nhờ nấm men. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova , số 2, 17-23.

6. Nguyen Truong Giang, Borisenko E.G., Tuzhilkin V. I. (2012). Sugar industry as the basis of a new microbial biotechnology. Sugar 12, 37-40.

7. Nguyen Truong Giang, Nguyen Thi Nga, Vu Thi Tuyet, Bui Thi Ngoan (2016). Survey on the effects of pre-treatment process with acid on the capacity of gelatin extraction from pork skin. Journal of Vietnamese environment. Hanoi, Vietnam, Volume 8, number 1-5, p.262-265.

8. Luu Anh Van, Nguyen Thi Yen, Ho Thi Thuy An, Nguyen Thi Thanh Hang, Nguyen Truong Giang(2018). Appropriating conditions for acquistion high-content α-amylase of germinated brown rice variety Oryza stiva Anhdao. Journal of Vietnamese environment, Volume 9, number 3, p.123-127.
 

* Hội nghị, hội thảo:

1. Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang (2010). The yeast-bacterial edible products based on the primary and secondary agroindustrial raw materials. EurasiaBio 2nd International Congress-Partnering & Exhibition on Biotechnology and Bioenergy, Moscow, p. 236-237.

2. Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.C., Nguyen Truong Giang (2010). Chất dinh dưỡng-hiệu chỉnh sinh học trên cơ sở các nguyên liệu không truyền thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thương phẩm, thẩm đinh và công nghệ hàng hóa thực phẩm”, Matxcova: NXB MGUPP, trang 81-85.

3. K.V. Gorin, M.S. Kanochkina, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, L.A. Gulimova, E.G. Borisenko, (2011). Nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học của thực phẩm dinh dưỡng thực vật nhờ vi sinh vật. Khoa học sự sống và an toàn sinh học cho người dân: tư liệu hội thảo quốc tế IX của sinh viên và các nhà khoa học trẻ, Matxcova: MGUPP, trang 380-382.

4. Borisenko E.G., Nguyen Truong Giang, Gorin K.V., Borisenko E.A., Tran Van Chi, Kanochkina M.S., Gulimova L.A. (2012). Những triển vọng mới về sản xuất thực phẩm dinh dưỡng chức năng. Hội thảo khoa học quốc tế “Sinh học-Khoa học của thế kỉ XXI”. 24.05.2012, Đại học Kinh tế Liên Bang Nga mang tên Plekhanova G.V., Matxcova, trang 124-127.

5. Borisenko Evgeny Georgievich, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Gulimova Lubov Alekseevna (2013). Plant-Microbial superfood based on the microflora of milk. Probiotics and their applications: International conference, Hanoi, p. 20.

6. Usapovsky I.V., N.V. Proletova, E.G. Vinogradova, Nguyen Truong Giang, 2009. Những điểm đặc biệt của hệ chọn giống vô sinh và sinh học trong nuôi cấy mô sẹo của cây lanh. Công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại, Tver, Liên Bang Nga, trang 111-112.

7. Nguyen Truong Giang, Nguyen Ho Minh Hanh, 2015. Isolation of yeasts from breast milk and application to fermentation. QMFS 2015. Hanoi, p9-11.

8. Nguyen Truong Giang, Nguyen Van Binh, Tran Thi Thu Hoai, 2016. Survey on growth potential of yeasts isolated from breast milk in the medium of plant. National scientific conference 2016 “Innovation of food engineering and bioengineering: From research to industry”. Hanoi, p.141-147.

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên