Quá trình đào tạo:

- 1982: Tiến sĩ, Khoa Máy và Tự động hóa các quá trình công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Krasnodar CHLB Nga

- 1978: Kỹ sư, Tự động hóa và cơ khí hóa đồng bộ các quá trình công nghệ hóa – thực phẩm. Trường Đại học Krasnodar CHLB Nga

Quá trình công tác:

- 2012 - nay: Giảng viên cao cấp Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- 2008 – 4/2015 Trưởng Bộ môn Bộ môn Máy và tự động hóa (Quá trình và thiết bị) công nghệ sinh học – công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 2004-2008 Phó Tổng Giám đốc Công ty Bách Khoa, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- 2000- 2004 Phó Ban Thanh tra giáo dục Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- 1995 – 2008 Cán bộ Giảng dạy B/m Máy thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- 1987 – 1994 Cán bộ Giảng dạyTrung tâm nghiên cứu kỹ thuật Tự động, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- 1983 – 1987: Cán bộ Giảng dạy B/m Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học, Khoa Hóa – Thực phẩm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Kiêm nghiệm công tác quản lý đào tạo trên đại học tại phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giảng dạy:

- BF6805 Mô hình quá trình công nghệ

- BF5541 Ứng dụng Tin học trong tính toán thiết kế quá trình thiết bị thực phẩm.

- BF5536 Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí.

- BF5540 Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ.

- BF5535 Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm.

- BF4415 Thí nghiệm chuyên ngành QTTB.

- BF4532 Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm.

- BF4534 Máy tự động trong sản xuất thực phẩm.

- BF4725 Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động trong CNSH.

- BF3534 Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điều khiển tự động trong CNTP.

- Đồ án môn học QTTB (cho khối CN Sinh học và khối CN Thực phẩm).

- Đồ án chuyên ngành QTTB và Đồ án tốt nghiệp.

- BF7260 Kiểm soát và điều khiển Qúa trình công nghệ thực phẩm (chương trình tiến sĩ).

- BF7230 Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong Công nghệ thực phẩm (chương trình tiến sĩ).

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu quá trình sấy nông sản, thủy sản, dược liệu ở nhiệt độ thấp, ứng dụng năng lượng vi sóng.

Nghiên cứu qui trình và thiết bị cô đặc các sản phẩm kém chịu nhiệt đạt hiệu suất cao ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường.

Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động hiện đại dùng PLC cho các quá trình công nghệ hóa – thực phẩm.

Nghiên cứu tích hợp các hệ điều khiển giám sát và xử lý dữ liệu SCADA cho các dây chuyền sản xuất.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các máy tự động.

Đề tài, dự án:

* Chủ nhiệm:

2010 – 2011:  Nghiên cứu cơ khí hóa và tự động hóa dây chuyền sản xuất miến dong sạch. B2010-01-330. Bộ Giáo dục và đào tạo.

2006-2007: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển tự động máy dập tại Công ty Xích Líp Đông Anh. Mã số 01C-01/06-2006-2.Thành phố Hà Nội.

1986-1990: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các phần tử và hệ thống tự động khí nén. Mã số 52B-02-02. Ủy Ban khoa học và kỹ thuật Nhà Nước.

* Tham gia:

2014-2015: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sấy sử dụng kết hợp bơm nhiệt và công nghệ vi sóng để sấy một số loại nông sản, thực phẩm và dược liệu. KC.05.23/11-15. Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Công trình khoa học đã công bố:

* Sở hữu trí tuệ:

Nguyen Minh He. 2015. Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị thực hiện quy trình này. Bằng Độc quyền giải pháp hữu ích. Số VN 2-001336.

Axmaev M.P., Riabov A.I., Nguyen Minh He.1981. Phương pháp điều khiển tháp chưng cất cồn xử lý chất thải của công nghiệp rượu. Bằng sáng chế số 825618. Ủy ban quốc gia về phát minh và sáng chế. Liên Xô (tiếng Nga).

Axmaev M.P., Maxlov V.A., Riabov A. I., Nguyen Minh He. 1981. Phương pháp điều khiển tháp chưng cất rượu cô nhắc liên tục. Bằng sáng chế số 908790. Ủy ban quốc gia về phát minh và sáng chế. Liên Xô (tiếng Nga).

* Tạp chí khoa học:

Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Hoàng Hải Hà. “Ảnh hưởng của chế độ công nghệ sấy vi sóng tới sự biến đổi của β-carotene và lycopene trong màng gấc”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN: 0868-3980. vol. 117, 2017, pp 104 – 108.

Phạm Đức Hùng, Nguyễn Minh Hệ, Mai Tiến Đạt, Phan Minh Thụy, Nguyễn Đức Nam, 2016. Nghiên cứu quy trình và thiết bị tách ẩm các dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện áp suất thường và nhiệt độ thấp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 32 02/2016, ISSN 1859-3585, p.79-82.

Vũ Quốc Huy, Nguyễn Minh Hệ, Phạm Anh Tuấn. 2015. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của chè đen CTC trong quá trình sấy lại và bảo quản. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số 10, kỳ 2, tháng 5 năm 2015, 79-85.

Vũ Quốc Huy, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Duy Thịnh, Phạm Anh Tuấn.2015. Tối ưu hóa một số thông số công nghệ để bảo quản chè đen CTC bằng phương pháp điều biến khí (MA - Modified atmosphere). Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Số 6, kỳ 2, tháng 3 năm 2015, 87-93.

Nguyen Minh He. 2014. Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị thực hiện quy trình này. Công báo sở hữu công nghiệp tập A số 316 tháng 7 / 2014 Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam .230.

TS. Nguyễn Minh Hệ, ThS. Ngô Kiên Cường. 2007. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động dập mác thân khóa và ứng dụng vào điều kiện sản xuất. Tạp chí khoa học: Cơ khí Việt Nam, số 121, 04-2007. 

Nguyen Minh He. 1981. Kết quả nghiên cứu mô hình vật lý tháp chưng cất cồn. Bản tin các Trường Đại học. Công nghiệp thực phẩm No 6. Liên Xô (tiếng Nga).103-106.

Axmaev M.P., Riabov A. I., Nguyen Minh He. 1981. Phương pháp điều khiển tháp chưng cất cồn xử lý chất thải của công nghiệp rượu. Bằng sáng chế số 825618. Ủy ban quốc gia về phát minh và sáng chế. Liên Xô (tiếng Nga).

* Hội nghị, hội thảo:

Vu Minh Trang, Nguyen Minh He, Nguyen Duc Trung, Nguyen Ngoc Hoang. 2016. Study on equipment of microwave – assisted water distillation essential from cinnamon (cinnamomum cassia blume). Proceeding conference of “Innovation of Food Engineering and Bioengineering: From research to industry”, ISBN 978-604-95-0038-1, pp.214-220.

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy, Hoàng Hải Hà. 2016. Nghiên cứu quá trình tách ẩm và phát triển thiết kế thiết bị sấy vi sóng phục vụ chế biến bột gấc. Kỷ yếu Hội nghị “Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất”, ISBN 978-604-95-0038-1, pp.103-110.

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Cung Tố Quỳnh, Nguyễn Minh Tân, Từ Việt Phú, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Việt Dũng, Lê Thanh Mai, Chu Kỳ Sơn. 2015. Nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo quản và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của quả vải. Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ khoa học - công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 46. Hải Dương, tháng 3 năm 2015, 25-33.

Nguyễn Duc Trung, Nguyen Ngoc Hoang, Nguyen Minh He, Trieu Đinh Tue, Luu Hoang Hai, Pham Van Dung, Vu Huy Khue, Nguyen Viet Dung, Chu Ky Son. 2015. Application of microwave drying technology for animal feed processing from by-products of beer and alcohol factories Proceeding of the Quality Management and Food Safety conference (QMFS2015), pp.185-192.

Nguyen Ngoc Hoang, Nguyen Minh He, Nguyen Duc Trung (ĐHBK Hà Nội); Motonobu Goto (ĐH Nagoya). 2015. Supercritical carbon dioxide extraction likely subtitutes for traditional production of Gac oil. Proceeding of the Quality Management and Food Safety conference (QMFS2015). 

Nguyen Ngoc Cuong (Chonnam National University Korea), Nguyen Minh He, Pham Phu Hung (Hanoi University of Science and Technology), Jong Taek Oh (Chonnam National University Korea). 2013. Experimental investigation of mixed convection heat transfer around identified objects. Proceeding of the 3rd International Conference of Saving Energy in Refrigeration and Air-Conditioning. Yeosu, Korea, 254-257.

* Giáo trình, sách Chuyên khảo:

Điều khiển tự động các quá trình công nghệ Sinh học – Thực phẩm. Nguyễn Minh Hệ (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Đức Trung. 2017. Nhà Xuất bản Bách Khoa.

Cơ sở đo lường và lý thuyết điều khiển tự động các quá trình công nghệ. Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy. 2018. Nhà Xuất bản Bách Khoa.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Sửa chữa hệ thống điều khiển điện trong máy công cụ”. Nguyễn Minh Hệ, (Chủ biên), Nguyễn Đức Trung. 2007. Bộ Lao động và Thương Binh Xã hội.

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên