Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quá trình học tập: 

- THPT: Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội

- Nghiên cứu sinh: Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

- Tốt nghiệp kĩ sư ngành Máy và TB Công nghệ SH-TP, ĐHBKHN (2010)

- Tiến sĩ ngành kĩ thuật lạnh và ĐHKK tại ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc(2017)

- Postdoc tại PTN Năng Lượng, ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc (2017 -2018) 

- Trợ giảng tại khoa Nhiệt Lạnh, ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc (2013 -2016)  

Giải thưởng (THPT, Đại học, Nghiên cứu sinh,…)

- Giải thưởng thuyết trình xuất sắc – Hiệp hội Lạnh & ĐHKK Hàn Quốc trao tặng (2018)

- Giải thưởng bài báo xuất sắc – Hiệp hội Lạnh & ĐHKK Hàn Quốc trao tặng (2016)  

- Giải 3 sinh viên nghiên cứu khoa học - ĐHBK Hà Nội  với đề tài: Thiết kế và chế tạo thiết bị chiết rót tự động (2010)

Qúa trình công tác: 

2018-nay: Giảng viên Viện KHCN Nhiệt-Lạnh, ĐHBKHN

2017 -2018: Nghiên cứu sau Tiến sĩ, PTN Năng Lượng, ĐHQG Chonnam, Hàn Quốc

2011 – 2017: Nghiên cứu sinh tại PTN Năng Lượng, Khoa KT Lạnh và ĐHKK, ĐHQG Chonnam Hàn Quốc.

Kinh nghiệm làm việc:

- Tham gia dự án nghiên cứu cơ bản chính phủ Hàn Quốc về quá trình sôi, ngưng tụ hai pha của môi chất lạnh thay thế trong ống vi kênh, đa vi kênh.
- Tham gia dự án nghiên cứu hệ số trao đổi nhiệt và sụt áp của môi chất lạnh R410A trong ống đa vi kênh, microfin.
- Tham gia dự án mô phỏng thiết bị trao đổi nhiệt.

- Kinh nghiệm giảng dạy:

    - 2012 – 2016: Trợ giảng, Khoa KT Lạnh và ĐHKK,ĐHQG Chonnam Hàn quốc.

    - 2018 – nay: Giảng viên tại khoa Nhiệt Lạnh, ĐHBKHN 

Công trình khoa học

( Một số bài tiêu biểu)

Investigation of Experiment and Simulation of a Plate Heat Exchanger. Energy Procedia. Volume 158, February 2019, Pages 5635-5640.

- Nguyen Ba Chien, Kwang-Il Choi, Jong-Taek Oh, Honggi Cho. An experimental investigation of flow boiling heat transfer coefficient and pressure drop of R410A in various minichannel multiport tubes. International Journal of Heat and Mass Transfer

Volume 127, Part A, December 2018, Pages 675-686.

- NormahGhazali-Mohd; Oh Jong-Taek; Nguyen Ba Chien; Choi Kwang-Il; RobiahAhmad. Comparison of the optimized thermal performance of square and circular ammonia-cooled microchannel heat sink with genetic algorithm. Energy Conversion and Management. Volume 102, 15 September 2015, Pages 59-65

- Nguyen Ba Chien, Pham Quang Vu, Kwan-Il Choi & Jong-Taek Oh A general correlation to predict the flow boiling heat transfer of R410A in macro-/mini-channels. Science and Technology for the Built Environment. Volume 21, 2015 - Issue 5: Advances in Refrigeration and Heat Transfer Engineering.

Ngoại ngữ: 

- Tiếng Việt (Tiếng mẹ đẻ)
- Tiếng Anh (thông thạo)

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên