Quá trình học tập:

- THPT: 1997 – 2000: Chuyên Toán – Phổ Thông chuyên Khoa học Tự nhiên

- Đại học: 2000 – 2005: Ngành Tự động hóa Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nghiên cứu sinh: 2008 – 2013: Ngành Tự động hóa Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giải thưởng :

- Nghiên cứu sinh: Bài báo hay nhất (Best Paper) tại Hội nghị Điều khiển – TĐH Toàn quốc (VCCA lần thứ nhất) 11/ 2011

Quá trình công tác:  

- 2005 – 2012: Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Công nghệ Cao – ĐH Bách Khoa Hà Nội

- 2012 – nay: Bộ môn Điều khiển Tự động- Viện Điện – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm Làm việc:

- Lập trình điều chế Vector Không gian (SVM) cho Bộ biến tần Ma trận dùng DSP (xử lý tín hiệu số) TMS320 – F2812;

- Lập trình truyền thông theo chuẩn Can và Console điều khiển Biến tần Ma trận.

- Xây dựng thiết kế lập trình mô phỏng cho hệ truyền động động cơ không đồng bộ và động cơ tuyến tính.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Đại học:

Lý thuyết điều khiển 1

Lý thuyết điều khiển 2

Điều khiển hệ điện cơ

Điều khiển hệ Euler - Lagrange (EL)

Tín hiệu và Hệ thống

Điều khiển Mờ và Mạng Nơron

- Sau Đại học:

Điều khiển tối ưu và bền vững

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Các phương pháp tính trong lý thuyết điều khiển tối ưu

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học:

24) Nguyen Van Tinh, Hoang Thi Thuong, Pham Minh Tuan, Dao Phuong Nam “A Gaussian wavelet network-based robust adaptive tracking controller for a wheeled mobile robot with unknown wheel slips,International Journal of Control, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207179.2018.1458156 (SCI Journal – Q1)

23) Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam*, Nguyen Hong Quang An Adaptive Backstepping Trajectory Tracking Control of a Tractor Trailer Wheeled Mobile Robot,” International Journal of Control, Automation and Systems, vol. 17, no. 2, pp.465-473, 2019  http://www.ijcas.org/original/year_abstract.asp?idx=2540, (SCIE Journal – Q2)

22) Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh, “Multi parametric model predictive control based on laguerre model for permanent magnet linear synchronous motorsInternational Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) (IJECE, ISSN: 2088-8708), Vol 9, No. 2, April 2019, http://www.iaescore.com/journals/index.php/IJECE/article/view/13455. (SCOPUS Journal – Q2).

21) Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong and Do Trong Tan, Adaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum Systems,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), Vol. 8, No. 2, March 2019, http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=166&id=1068. (SCOPUS Journal)

20) Pham Tam Thanh, Dao Phuong Nam, Vu Van Tu, Tran Quang Huy and Nguyen Van Huong, Robust Control Law using H-infinity for Wheeled Inverted Pendulum Systems,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) Vol. 8, No. 3, May 2019. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=167&id=1105 (SCOPUS Journal)

19) Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Nguyen Van Huong and Pham Thanh LocA Finite-Time Sliding Mode Controller Design for Flexible Joint Manipulator Systems based on Disturbance Observer,” International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) Vol. 8, No. 4, July 2019. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=168&id=1130 (SCOPUS Journal)

18) Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P ChiDesign an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid,” SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)– volume 04 Issue 1, pp. 7-12, January 2017

17) Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors,” SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE)– volume 03 Issue 12, pp. 57-63, Dec 2016

Hội thảo quốc tế:

16) Nam Dao Phuong, Huy Tran Quang, Anh Dinh Nhat and Quang Nguyen HongCascade Motion/Force Control Strategy of nonholonomic Wheeled Mobile Robotic Systems,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy, February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314502, pp. 118 - 122,  http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

15) Nam Dao Phuong, Quang Nguyen Hong and Dong Nguyen MinhTube based robust model predictive control for disturbed nonlinear systems via solving linear matrix inequalities,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy, February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314503, pp. 60-72, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

14) Zung Nguyen Tien, Nam Dao Phuong, Dich Nguyen QuangModelling and Control Design of a V-Shaped Thermal Actuator System via Partial Derivative Equation Approach,” in 5th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Rome, Italy, February. 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3314516, pp. 78-82, http://www.icmre.org/images/history/2019/ICMRE2019-Scopus.png (indexed in SCOPUS)

13) Dao Phuong Nam, Tran Gia Khanh, La Van Truong, Le Duy Tung, Nguyen Van QuyenMulti-Parametric Programming based Cascade Control System for Unmanned Aerial Vehicles,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France, February. 2018, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191484  , pp. 12 – 16,  http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png, ((indexed in SCOPUS))

12) Dao Phuong Nam, Do Trong Tan, Pham Thanh Loc, Vu Van Dung,Disturbance Observer based Sliding Mode Control for Flexible Joint Manipulator Systems,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France, February. 2018,  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191481, pp. 01 – 06, http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png ((indexed in SCOPUS))

11) Dao Phuong Nam, Bui Minh Thang, Nguyen Truong Thanh, Do Trong TanControl Design for a Class of Nonlinear Systems based on External Disturbance Observer,” in 4th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering , Valenciennes, France,  February. 2018, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3191482 pp. 01 – 06, http://www.icmre.org/images/history/2018/icmre18-scopus.png, ((indexed in SCOPUS))

10) Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam, Nguyen Thi Viet HuongRobust Adaptive Backstepping in Tracking Control for Wheeled Inverted Pendulum,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the seriesAdvances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)

9)     Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Dao Phuong Nam, Nguyen Hong QuangA Laguerre Model-Based Model Predictive Control Law for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor,” in Book: Information Systems Design and Intelligent Applications, Volume 672 of the seriesAdvances in Intelligent Systems and Computing (AISC) Springer International Publishing 2018 (ISI Proceeding – Q3)

8)     Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Van HuongA New Approach of a Tube Based Output Feedback Model Predictive Control: Control Design for 2D Overhead Crane,” Proc. in ICERA:International Conference on Engineering Research and Applications in Book: Advances in Engineering Research and Application, Volume 63 of the seriesLecture Notes in Networks and Systems Springer International Publishing 2018 (indexed in SCOPUS)

7)     Tran Xuan Tinh, Pham Tuan Thanh, Tran Van Tuyen, Nguyen Van Tien and Dao Phuong NamA fuzzy adaptive sliding mode controller for uncertain nonlinear multi motor systems,” in Matec Web of Conference, Rusia, 2018 https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/20/matecconf_erzr2018_02013/matecconf_erzr2018_02013.html (indexed in SCOPUS)

6)     Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Ha Duc Minh, Nguyen Thanh LongDynamic Programming based Adaptive Optimal Control for Inverted Pendulum,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the seriesLecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)

5)     Dao Phuong Nam, Pham Tuan Thanh, Tran Xuan Tinh, Tran Thanh Dat, Vu Minh VanHigh-Gain Observer based Output Feedback Controller for a Two-Motor Driver System: A Separation Principle Approach,” in Book: AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Volume 465 of the seriesLecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) Springer International Publishing 2017 (ISI Proceedings – Q3)

4)     Dao Phuong Nam, Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Thi Viet Huong Adaptive Robust Ability of High Order Sliding Mode Control for a 3-D Overhead Crane System,” in Book: Advances in Information and Communication Technology
Chapter No: 14, Volume 538 of the seriesAdvances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing 2017 (ISI Proceeding – Q3)
-Tạp chí quốc gia

3)     Đào Phương Nam, Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Văn Đào, Mai Xuân Sinh, Dương Bá Hải ĐăngRobust Control for a DC – DC Converter: A Switched Systems Aproach,” Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san (ACMEC) 07, 2017, tr. 107 – 110

2)     Đào Phương Nam, Nguyễn Doãn Phước;Cấu trúc điều khiển nối tầng thích nghi – bền vững cho xe tự hành”; Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và công nghệ quân sự, số 07, 2016, tr. 21 – 29

1)     Đào Phương Nam, Trần Vũ Trung, Nguyễn Thị Việt Hương;High-Order Sliding Approach for Robust Control of a 3-D Overhead Crane System”; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, Số 108, 2015, tr. 7 – 12

Ngoại ngữ: 

- Tiếng Anh

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên