Tiến sĩ:

  • Năm bảo vệ: 1990  Nơi bảo vệ: Đức
  • Ngành: Nông nghiệp  Chuyên ngành: Nông học

 Chức danh khoa học:

- Phó giáo sư: Năm phong: 2002. Nơi phong: Việt Nam

- Giáo Sư: Năm phong: 1990. Nơi phong: Đức

Cơ quan công tác:

- Đại học Nông Lâm

Quá trình đào tạo:

- 1978: Tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

- 1990:  Tiến sĩ Trường Đại học tổng hợp Halle - Đức. Chuyên môn: Nông học

- 1999 - 2003: Văn bằng Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Viện Đại học mở Hà Nội

Chuyên môn chính:

- Nông nghiệp - Lâm nghiệp

- Tài nguyên-Môi trường

Kinh nghiệm làm việc và thành tích KHCN:

1978 - 1986: Cán bộ giảng dạy - Trường Đại học NN3 Bắc Thái 

1986 - 1990: Nghiên cứu sinh Trường Đại học tổng hợp Halle, Đức

1990 - 2006: Cán bộ giảng dạy; trưởng bộ môn Kho học đất; P.trưởng phòng KH&QHQT. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2006 - 3/2013: Trưởng bộ môn Khoa học đất, Trưởng phòng HCTC. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

4/2013 - Nay: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Bài báo khoa học:

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của vải Hùng Long tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2008,số 29/2008.

- Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, The FPR cassava project and impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho provinces of North Vietnam. Proceedings of the workshop on Nippon Foundation cassava project in Thailand, Vietnam and China - Thai Nguyen, Vietnam, Oct. 27 - 31, 2003. 2008.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Kết quả bước đầu về thu thập một số loại cây có khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2009. 34/2009

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP. Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên. 2010.14

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm As trong nước ngầm ở khu vực thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2012, 40/2012.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013. 2013, 9/2013.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013. 2013, 9/2013.

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

- Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên, 2006 - 2007. Bộ GD&ĐT.

- Nghiên cứu phương pháp tiếp cận tham gia trong nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng núi Đông Nam Á, 2001 - 2009. Hợp tác với Đức trong Upland program.

- Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc, 2009 - 2010. Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tieeu chuẩn VietGAP, 2009 - 2012. Tỉnh Thái Nguyên.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên