HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điện tử số

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Học phần trang bị bổ sung các kiến thức chuyên sâu cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học cơ bản về kỹ thuật điện tử. Trong học phần này, sinh viên sẽ tìm hiểu sâu về các loại mạch số, phương pháp phân tích và thiết kế các mạch kỹ thuật số ứng dụng trong thực tế. 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 4-5 (bắt buộc với các ngành như Điện-Điện tử, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử, Tự động hóa, …)

Điều kiện khóa học:

Các học phần tiên quyết : Lý thuyết mạch, Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :  

  • Nắm được tính chất, nguyên lý hoạt động của các phần tử logic, các hệ tổ hợp và hệ dãy để từ đó biết cách ứng dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán trong thực tế
  • Khảo sát, tính toán, tổng hợp, phân tích, thiết kế các mạch điện tử số 
  • Lắp ráp, đo đạc các mạch điện tử số trong thực tế 
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
15 bài giảng
224 phút
+
Chương 1: Giới thiệu
1 bài giảng
18 phút

Bài 1: Giới thiệu về Điện tử số
Học thử 18 phút

+
Chương 2: Các hệ cơ số
2 bài giảng
35 phút

Bài 1: Các hệ cơ số
Học thử 17 phút

Bài 2: Các phép toán trên hệ nhị phân
18 phút

+
Chương 3: Cổng Logic
2 bài giảng
27 phút

Bài 1: Cổng Logic
14 phút

Bài 2: Mạch Logic
13 phút

+
Chương 4: Đại số Boole và các phương pháp tối thiểu hóa
3 bài giảng
35 phút

Bài 1: Đại số Boole
12 phút

Bài 2: Biểu diễn hàm Boole
9 phút

Bài 3: Các phương pháp tối thiểu hóa hàm Boole
14 phút

+
Chương 5: Mạch logic tổ hợp
2 bài giảng
31 phút

Bài 1: Mạch logic tổ hợp
11 phút

Bài 2: Các loại mạch logic tổ hợp
20 phút

+
Chương 6: Mạch logic tuần tự
2 bài giảng
32 phút

Bài 1: Mạch logic tuần tự
20 phút

Bài 2: Thiết kế mạch logic tuần tự
12 phút

+
Chương 7: Bộ ghi dịch
1 bài giảng
12 phút

Bài 1: Thanh ghi dịch
12 phút

+
Chương 8: Bộ đếm
1 bài giảng
18 phút

Bài 1: Bộ đếm
18 phút

+
Chương 9: Các phần tử logic khả lập trình
1 bài giảng
15 phút
Học liệu  

Bài 1: Mạch logic khả lập trình
15 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm