HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

GIỚI THIỆU

Khóa học được xây dựng theo lộ trình dành cho người mới bắt đầu học Tiếng Hàn hoặc đã học nhưng mất gốc nhưng không muốn đến lớp học vì cảm thấy nhàm chán vì cách dạy trên lớp đã quá quen thuộc hoặc những bạn muốn vừa học giao tiếp vừa muốn có kỹ năng học dịch một cách khoa học chứ không phải dịch "bừa" một cách đơn thuần. Hơn nữa, khóa học còn cung cấp cho bạn những kiến thức căn bản vừa để giao tiếp vừa để thi TOPIK. 
Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi hơn 50 bài học, cung cấp kiến thức một cách toàn diện, dễ dàng tiếp thu. Đặc biệt, so với việc đến lớp học 2,3 buổi/ tuần kiến thức có thể bị quên thì việc tự học mỗi ngày chính là cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT.
Lộ trình được thiết kế tối ưu theo phương pháp giảng dạy MỚI có thể giúp các bạn DỄ DÀNG ÔN TẬP, GHI NHỚ, THỰC HÀNH liên tục KHÔNG GIỚI HẠN trong suốt khóa học và đặc biệt, có thể giúp các bạn KHÔNG CẦN ĐẾN LỚP mà vẫn TIẾT KIỆM và vẫn có thể trở thành PHIÊN DỊCH VIÊN như những sinh viên chính quy nếu các bạn thực hiện theo sự hướng dẫn.
Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn:+ Phương pháp PHÁT ÂM giống NGƯỜI HÀN
+ Cách nói NGỮ ĐIỆU thật là HAY
+ CÔNG THỨC TIẾNG HÀN giúp các bạn học hiệu quả và dễ dàng hơn
+ Từ vựng theo chủ đề
+ Hơn 50 cấu trúc ngữ pháp giao tiếp 
+ Các biểu hiện giao tiếp theo chủ đề DỄ HIỂU, DỄ ÁP DỤNG
+ Các bài học "" TIẾNG HÀN THÚ VỊ"" là những biểu hiện hay dùng của người Hàn.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

* Bạn sẽ biết SƠ ĐỒ TỰ HỌC hiệu quả

* Tự tin giao tiếp các chủ đề cơ bản

* Kỹ năng DỊCH THEO CÔNG THỨC vô cùng DỄ HIỂU

* Phát âm chuẩn giọng SEOUL

* HỖ TRỢ của giảng viên giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình học

* Có nền tảng để học lên BIÊN PHIÊN DỊCH

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
53 bài giảng
1367 phút
+
Chương 1: Nhập môn
4 bài giảng
80 phút
Tài liệu chương 1: Nguyên âm  
Tài liệu chương 1: Phụ âm và patchim  

Bài 1: Tổng quan khóa học
Học thử 5 phút

Bài 2: Nguyên âm
30 phút

Bài 3: Phụ âm và patchim
31 phút

Bài 4: Quy tắc phát âm. Ngữ điệu trong câu
Học thử 14 phút

+
Chương 2: Ngữ pháp nhập môn
7 bài giảng
188 phút
Tài liệu chương 2: Chia động từ, tính từ thì hiện tại  
Tài liệu chương 2: Chia động từ, tính từ thì quá khứ  
Tài liệu chương 2: Chia động từ, tính từ thì tương lai  
Tài liệu chương 2: Dạng câu tính từ  
Tài liệu chương 2: Dạng câu động từ  
Tài liệu chương 2: Cách chia từ Là trong tiếng Hàn  
Tài liệu Chương 2: Dạng câu Là trong tiếng Hàn  

Bài 1: Cách chia 이다
30 phút

Bài 2: Chia động từ, tính từ thì hiện tại
28 phút

Bài 3: Cách chia động từ, tính từ thì quá khứ
18 phút

Bài 4: Chia động từ, tính từ thì tương lai
25 phút

Bài 5: Dạng câu 이다
26 phút

Bài 6: Dạng câu tính từ
26 phút

Bài 7: Dạng câu động từ
35 phút

+
Chương 3: Ngữ pháp sơ cấp cơ bản
13 bài giảng
460 phút

Bài 1: Số từ hán Hàn
40 phút

Bài 2: Số từ thuần Hàn
40 phút

Bài 3: 와과, 하고, 이랑
39 phút

Bài 4: 에 가다 오다, 안, 지 않다
28 phút

Bài 5: 있다 없다, -(으)세요
36 phút

Bài 6: (으)ㄹ 까요, (으)ㅂ시다, (으)ㄹ래요
40 phút

Bài 7: 고 싶다, 도, (으)로
41 phút

Bài 8: 부터 _ 까지, 에서 _ 까지, 이가 걸리다
34 phút

Bài 9: 지만, (으)려고 하다, 못
18 phút

Bài 10: 아어서, (으)ㄹ 수 있다없다, 고
31 phút

Bài 11: 기 는 것 음, 으러 가다 오다
45 phút

Bài 12: 지요, 고 있다, 지 말다
46 phút

Bài 13: Kính ngữ
22 phút

+
Chương 4: Giao tiếp theo chủ đề
29 bài giảng
639 phút

Bài 1: 안녕하세요 ( BÀI HỌC NGHE DỊCH)
9 phút

Bài 2: 안녕하세요 ( BÀI HỌC TỪ VỰNG - BIỂU HIỆN)
20 phút

Bài 3: 안녕하세요 (BÀI HỌC ĐỌC - DỊCH - NÓI)
23 phút

Bài 4: 집이 어디예요- ( BÀI HỌC ĐỌC - DỊCH - NÓI)
19 phút

Bài 5: 집이 어디예요- ( BÀI HỌC NGHE DỊCH)
9 phút

Bài 6: 집이 어디예요- ( BÀI HỌC TỪ VỰNG - BIỂU HIỆN)
30 phút

Bài 7: 회의 날짜가 며칠이에요-- ( BÀI HỌC ĐỌC, DỊCH)
27 phút

Bài 8: 회의 날짜가 며칠이에요-- ( BÀI HỌC NGHE DỊCH)
22 phút

Bài 9: 회의 날짜가 며칠이에요-- ( BÀI HỌC TỪ VỰNG, BIỂU HIỆN)
37 phút

Bài 10: 왜 한국어를 공부해요--( BÀI HỌC ĐỌC, DỊCH)
43 phút

Bài 11: 왜 한국어를 공부해요--( BÀI HỌC NGHE DỊCH)
24 phút

Bài 12: 몇시에 회사에 갑니까 ( BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
22 phút

Bài 13: 몇시에 회사에 갑니까 ( BÀI HỌC NGHE DỊCH)
20 phút

Bài 14: 몇시에 회사에 갑니까 ( TỪ VỰNG, BIỂU HIỆN)
27 phút

Bài 15: 주말에 무엇을 했습니까 (BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
22 phút

Bài 16: 주말에 무엇을 했습니까 (BÀI HỌC NGHE DỊCH)
14 phút

Bài 17: 주말에 무엇을 했습니까 (BÀI HỌC TỪ VỰNG - BIỂU HIỆN)
15 phút

Bài 18: 옷을 어디에서 사고 싶습니까 (BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
24 phút

Bài 19: 옷을 어디에서 사고 싶습니까 (BÀI HỌC NGHE DỊCH)
17 phút

Bài 20: 옷을 어디에서 사고 싶습니까 (BÀI HỌC TỪ VỰNG)
9 phút

Bài 21: 한국 음식이 맵습니까 (BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
21 phút

Bài 22: 한국 음식이 맵습니까 (BÀI HỌC NGHE DỊCH)
29 phút

Bài 23: 한국 음식이 맵습니까 (BÀI HỌC TỪ VỰNG)
16 phút

Bài 24: 어디에서 삽니까 (BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
28 phút

Bài 25: 어디에서 삽니까 (BÀI HỌC NGHE DỊCH)
29 phút

Bài 26: 어디에서 삽니까 (BÀI HỌC TỪ VỰNG)
20 phút

Bài 27: 부서가 모두 몇 명입니까 (BÀI HỌC ĐỌC DỊCH)
31 phút

Bài 28: 부서가 모두 몇 명입니까 (BÀI HỌC NGHE DỊCH)
16 phút

Bài 29: 부서가 모두 몇 명입니까 (BÀI HỌC TỪ VỰNG)
16 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm