HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vi sinh vật học

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thế giới vi sinh vật cũng như hoạt động dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật. Học viên cũng được biết vai trò của vi sinh vật trong tự nhiênđời sống con người. Khóa học này cũng giúp các học viên tìm hiểu cấu trúc phân tử di truyền vi sinh vật nhằm ứng dụng trong công tác chọn giống vi sinh vật.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản...).

Điều kiện khóa học:

Sinh học đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Học viên nắm được vị trí, vai trò và mối quan hệ của vi sinh vật trong tự nhiên và trong đời sống sản xuất cũng như toàn bộ hoạt động của chúng.
  • Học viên hiểu được nhu cầu dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng phát triển và trao đổi chất của vi sinh vật.
  • Ngoài ra, học viên cũng nắm được cấu trúc phân tử và di truyền vi sinh vật. Từ đó, học viên có thể ứng dụng trong công tác chọn giống vi sinh vật, ứng dụng trong sản xuất cũng như chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và trong xử lý môi trường,…
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
211 phút
+
Chương 1: Mở đầu
1 bài giảng
10 phút
Học liệu Chương: Mở đầu  

Bài 1: Mở đầu
Học thử 10 phút

+
Chương 2: Đặc điểm hình thái và sinh lý vi sinh vật
11 bài giảng
116 phút
Học liệu Chương: Đặc điểm hình thái và sinh lý vi sinh vật  

Bài 1: Cổ khuẩn
Học thử 7 phút

Bài 2: Đặc điểm, cấu tạo, sự di động của vi khuẩn
17 phút

Bài 3: Sinh sản, sự hình thành bào tử, phân loại và định tên vi khuẩn
15 phút

Bài 4: Xạ khuẩn
7 phút

Bài 5: Nấm mốc
17 phút

Bài 6: Nấm men
14 phút

Bài 7: Vi tảo
15 phút

Bài 8: Đặc điểm hình thái, cấu tạo của virus
11 phút

Bài 9: Mối quan hệ giữa virus và tế bào, sự xâm nhập virus vào tế bào vật chủ và sự sinh sản của chúng, phân loại virus
13 phút

Đề thi Chương 2: Vi khuẩn và nấm

Đề thi Chương 2: Virus

+
Chương 3: Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật
4 bài giảng
23 phút
Học liệu Chương: Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật  

Bài 1: Đại cương về trao đổi chất. thành phần hóa học tế bào
9 phút

Bài 2: Dinh dưỡng ở vi sinh vật
8 phút

Bài 3: Hô hấp ở vi sinh vật và vấn đề sử dụng năng lượng
6 phút

Đề thi Chương 3

+
Chương 4: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
3 bài giảng
23 phút
Học liệu Chương: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật  

Bài 1: Đại cương
10 phút

Bài 2: Động học phát triển vi sinh vật
13 phút

Đề thi Chương 4

+
Chương 5: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sống của vi sinh vật
4 bài giảng
18 phút
Học liệu Chương: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sống của vi sinh vật  

Bài 1: Các yếu tố vật lý
10 phút

Bài 2: Các yếu tố hóa học
6 phút

Bài 3: Các yếu tố sinh học
2 phút

Đề thi Chương 5

+
Chương 6: Di truyền và biến dị
3 bài giảng
22 phút
Học liệu Chương: Di truyền và biến dị  

Bài 1: Cơ sở sinh học phân tử của di truyền học, biến dị
12 phút

Bài 2: Đặc điểm di truyền học vi sinh vật và ý nghĩa
10 phút

Đề thi Chương 6

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm