HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Vi sinh vật học

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thế giới vi sinh vật cũng như hoạt động dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật. Học viên cũng được biết vai trò của vi sinh vật trong tự nhiênđời sống con người. Khóa học này cũng giúp các học viên tìm hiểu cấu trúc phân tử di truyền vi sinh vật nhằm ứng dụng trong công tác chọn giống vi sinh vật.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu từ kỳ 4 - 5 (môn học bắt buộc đối với các ngành Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Y dược, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản...).

Điều kiện khóa học:

Sinh học đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Học viên nắm được vị trí, vai trò và mối quan hệ của vi sinh vật trong tự nhiên và trong đời sống sản xuất cũng như toàn bộ hoạt động của chúng.
  • Học viên hiểu được nhu cầu dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng phát triển và trao đổi chất của vi sinh vật.
  • Ngoài ra, học viên cũng nắm được cấu trúc phân tử và di truyền vi sinh vật. Từ đó, học viên có thể ứng dụng trong công tác chọn giống vi sinh vật, ứng dụng trong sản xuất cũng như chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và trong xử lý môi trường,…
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
26 bài giảng
212 phút
10 phút
Học liệu Chương: Mở đầu  


23 phút
23 phút
Học liệu Chương: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật  18 phút
Học liệu Chương: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động sống của vi sinh vật  
22 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Quá trình công tác:

- 2010 - nay: Giảng viên 

Các môn giảng dạy: 

- Vi sinh vật học

- Hóa sinh 

- Học vị: Tiến sĩ

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học