HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lý đại cương B4 - Quang

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Đối tượng tham dự: Sinh viên các khối ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ từ học kỳ 1.

Tính sóng của ánh sáng gồm các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực.

Tính hạt của ánh sáng gồm các hiện tượng bức xạ nhiệt, Compton.

Lưỡng tính sóng-hạt của các hạt vi mô (như electron, nguyên tử,..). Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử (phương trình Schrodinger). Khảo sát: Hiệu ứng đường hầm, dao tử điều hòa, nguyên tử Hydro, nguyên tử kiềm (về năng lượng, quang phổ, trạng thái, xác suất thấy electron).

Tính chất từ của nguyên tử. Spin của electron và cấu trúc tế vi của các mức năng lượng. Nguyên lý Pauli và giải thích bảng tuần hoàn

Thuyết vùng năng lượng trong chất rắn tinh thể và phân loại vật dẫn, điện môi, bán dẫn. Bán dẫn tạp chất loại p, loại n, tiếp xúc p-n, cấu tạo và ứng dụng của transistor.

Phát xạ tự nhiên, phát xạ cảm ứng. Sự khuếch đại bức xạ qua môi trường kích hoạt. Hiệu ứng laser.

Hai tiên đề Einstein. Quan niệm mới về không gian, thời gian. Hệ thức E = mc2 và ứng dụng.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên được trang bị các kiến thức:

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương Phần Quang học, làm cơ sở để sinh viên học các môn kỹ thuật, công nghệ, khoa học

- Sự khác nhau và giống nhau giữa hai hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ.

- Biết vận dụng giao thoa trong các máy đo chiết suất, đo bước sóng, tạo lớp phản xạ trên các kính của dụng cụ quang học.

- Biết vận dụng nhiễu xạ trong máy phân tích quang phổ, máy nhiễu xạ tia X, dùng hiện tượng quay mặt phẳng phân cực trong máy đo nồng độ đường

- Biết vận dụng các định luật bức xạ nhiệt để xác định nhiệt độ lò nung, vật nóng sáng ở xa bằng hỏa kế quang học.

- Biết vận dụng nguyên lý Pauli và luật sắp xếp các electron theo các trạng thái nguyên tử để giải thích bảng tuần hoàn các nguyên tố

- Sự tương đương và có thể chuyển hóa giữa khối lượng và năng lượng; biết vận dụng mối tương quan này trong kỹ thuật hạt nhân.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm