HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật Lý Đại Cương B2- Nhiệt

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Với yêu cầu về kiến thức nền toán học không cao, Sinh viên các khối ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ từ học kỳ 1 đã bắt đầu có thể tiếp cận với khối kiến thức này bao gồm các nội dung: Thuyết động học phân tử sử dụng thống kê giải thích và tính các lượng: nhiệt độ, áp suất, nội năng (khí lý tưởng). Vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các quá trình chuyển trạng thái nhiệt. Xét chiều diễn biến của các quá trình nhiệt, nguyên lý tăng entrôpi; ứng dụng vào động nhiệt. Trạng thái tới hạn. Nhiệt học được nghiên cứu từ rất lâu đời. Cho đến nay, nhiệt năng luôn được đặt trong mối tương quan biện chứng với các dạng năng lượng khác nhau nwh cơ học, điện học, quang học ... Sự tạo ra lửa cũng đánh dấu hình thành vân minh loài người nên con người luôn muốn khống chế tốt và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng này. Trong khối kiến thức Nhiệt học của Vật lý B, sự khác biệt của khí thực với khí lý tưởng và đặc trưng khí thức có thể tham khảo trong tài liệu đọc thêm mà không được trình bầy chi tiết.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên được tìm hiểu sâu và nâng cao cũng như đi sâu các nội dung về Nhiệt.  Sinh viên được trang bị các kiến thức:

  • Nhận thức được cơ sở của các hiện tượng nhiệt là chuyển động hỗn loạn của các phân tử.
  • Các phương pháp nghiên cứu các hiện tượng nhiệt là phương pháp thống kê (thống kê Maxwell, Boltzmann) và phương pháp nhiệt động (nguyên lý 1, nguyên lý 2).
  • Biết vận dụng xét các quá trình biến đổi nhiệt cơ bản: đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt và ứng dụng trong động cơ nhiệt.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm