HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điện tử tương tự

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Học phần trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên bắt đầu bước vào ngành điện tử để có thể bắt đầu phân tích, thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử cơ bản. 

Trong học phần này, sinh viên sẽ nắm vững bản chất vật lý cũng như nguyên tắc hoạt động của các linh kiện điện tử cơ bản như diode, transistor lưỡng cực (BJT), transistor hiệu ứng trường (FET), … Sau đó, sinh viên sẽ được đi sâu vào phân tích các mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số như mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại xung, OPAMP, các mạch logic, các mạch xử lý tín hiệu.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 4-5 (bắt buộc với các ngành như Cơ điện tử, Tự động hóa, Thiết bị Điện-điện tử…)

Điều kiện khóa học:

Các học phần tiên quyết : Toán cao cấp, Lý thuyết mạch, Cấu kiện điện tử.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :  

  • Nhận biết được những đặc điểm của mạch điện tử tương tự so với những mạch điện thông dụng khác. 
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các mạch ổn áp dùng zener diode, transistor khuếch đại, sơ đồ Darlington, …  
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các bộ khuếch đại gồm nhiều tầng với cách ghép khác nhau dùng transistor hay sử dụng IC thuật toán, xét ảnh hưởng của tín hiệu phản hồi lên độ ổn định và chất lượng tín hiệu. 
  • Phân tích hoạt động, khảo sát các tham số, ưu khuyết điểm và so sánh hiệu suất sử dụng năng lượng nguồn nuôi của các mạch khuếch đại công suất. 
  • Phân tích và thiết kết các mạch xử lý tín hiệu, mạch lọc tích cực trong thực tế 
    Nắm được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử phi tuyến, các kỹ thuật điều chế, tách sóng và trộn tần.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
41 bài giảng
507 phút
+
Chương 1: Giới thiệu về mạch điện tử
2 bài giảng
15 phút
Học liệu Chương: Giới thiệu về mạch điện tử  

Bài 1: Giới thiệu chung về mạch điện tử
10 phút

Bài 2: Khái niệm mạch điện tử và phương pháp phân tích mạch điện tử
Học thử 5 phút

+
Chương 2: Chuyển tiếp P-N
3 bài giảng
23 phút
Học liệu Chương: Chuyển tiếp P-N  

Bài 1: Giới Thiệu Về Bán Dẫn, Bán Dẫn Pha Tạp Loại P - N; Dòng Điện Trong Chất Bán Dẫn
16 phút

Bài 2: Chuyển Tiếp P-N : Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động, Đặc Tính Chỉnh Lưu
Học thử 7 phút

Trắc nghiệm Chương 2

+
Chương 3: Diode và các mạch ứng dụng
5 bài giảng
36 phút
Học liệu: Diode  
Học liệu: Các mạch ứng dụng của Diode  

Bài 1: Diode cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính V-I, mô hình Diode, phương pháp kiểm tra
11 phút

Bài 2: Phân tích mạch điện chứa Diode
5 phút

Bài 3: Các mạch điện diode ứng dụng trong thực tế
20 phút

Trắc nghiệm Chương 3: Diode

Trắc nghiệm Chương 3: Các mạch ứng dụng của Diode

+
Chương 4: Transistor lưỡng cực (BJT)
7 bài giảng
78 phút
Học liệu Chương: Transistor lưỡng cực (BJT)  

Bài 1: Transistor cấu tạo, chế độ hoạt động, phương pháp
15 phút

Bài 2: Phương pháp phân tích mạch transistor
11 phút

Bài 3: Các phương pháp phân cực cho transistor
14 phút

Bài 4: Các mạch khuếch đại transistor tín hiệu nhỏ: C-E, C-B, C-C
15 phút

Bài 5: Mạch khuếch đại nhiều tầng ,Sơ đồ Darlington
12 phút

Bài 6: Mạch khuếch đại vi sai
11 phút

Trắc nghiệm Chương 4

+
Chương 5: Mạch khuếch đại hồi tiếp
1 bài giảng
15 phút

Bài 1: Hồi tiếp
15 phút

+
Chương 6: Mạch khuếch đại công suất
3 bài giảng
24 phút
Học liệu Chương: Mạch khuếch đại công suất  

Bài 1: Giới thiệu về mạch khuếch đại công suất
9 phút

Bài 2: Phân tích các loại mạch khuếch đại công suất
15 phút

Trắc nghiệm Chương 6

+
Chương 7: Transistor hiệu ứng trường (FET)
6 bài giảng
56 phút
Học liệu Chương: Transistor hiệu ứng trường (FET)  

Bài 1: Trasitor hiệu ứng trường (FET) cấu tạo nguyên lý hoạt động
26 phút

Bài 2: Các phương pháp phân cực cho FET
7 phút

Bài 3: Mạch khuếch đại transistor hiệu ứng trường
10 phút

Bài 4: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại
13 phút

Trắc nghiệm Chương 7: Transistor hiệu ứng trường

Trắc nghiệm Chương 7: Đáp ứng tần số của BJT và FET

+
Chương 8: Mạch khuếch đại thuật toán (OPAMP)
3 bài giảng
42 phút

Bài 1: Bộ khuếch đại thuật toán
13 phút

Bài 2: Các mạch khuếch đại thuật toán cơ bản
13 phút

Bài 3: Các mạch khuếch đại thuật toán trong ứng dụng
16 phút

+
Chương 9: Mạch dao động
2 bài giảng
20 phút

Bài 1: Mạch tạo dao động hồi tiếp
13 phút

Bài 2: Các mạch tạo dao động khác
7 phút

+
Chương 10: Mạch lọc tích cực
2 bài giảng
20 phút

Bài 1: Mạch Lọc tích cực
11 phút

Bài 2: Các mạch lọc tích cực cơ bản
9 phút

+
Chương 11: Các mạch biến đổi tín hiệu
2 bài giảng
31 phút

Bài 1: Chuyển đổi tương tự - số (ADC)
19 phút

Bài 2: Chuyển đổi số - tương tự (DAC)
12 phút

+
Chương 12: Mạch cung cấp nguồn
2 bài giảng
26 phút

Bài 1: Mạch cung cấp nguồn
17 phút

Bài 2: Mạch biến đổi nguồn
9 phút

+
Chương 13: Các mạch điện tử phi tuyến
1 bài giảng
13 phút

Bài 1: Mạch điện tử phi tuyến
13 phút

+
Chương 14: Điều chế
3 bài giảng
42 phút

Bài 1: Điều chế ( modulation )
14 phút

Bài 2: Điều chế tần số và pha
13 phút

Bài 3: Điều chế xung PAM, PPM, PCM và điều chế số ASK, FSK, PSK
15 phút

+
Chương 15: Tách sóng
2 bài giảng
18 phút

Bài 1: Khái niệm tách sóng biên độ
9 phút

Bài 2: Tách sóng tín hiệu điều tần
9 phút

+
Chương 16: Trộn tần
2 bài giảng
27 phút

Bài 1: Khái niệm. Các tham số của bộ trộn tần
14 phút

Bài 2: Bộ trộn tần
13 phút

+
Chương 17: Vòng khóa pha (PLL)
2 bài giảng
31 phút

Bài 1: Chuyển đổi tương tự - số (ADC)
19 phút

Bài 2: Vòng khóa pha số
12 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm