HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa đại cương 1

Tiến Sĩ Trần Thị Luyến | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại, trên cơ sở đó sinh viên có thể học các môn khoa học-kỹ thuật khác có liên quan tới hóa học. Khóa học giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt vấn đề và giải quyết những vấn đề thực tế. Sinh viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu tạo chất ở một trình độ nhất định. 

Đối tượng môn học: 

- Hóa

- Lý

- Sinh

- Dược

- Thực phẩm

- Nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Thủy, hải sản

- Khoa học vật liệu

- Khoa học môi trường

Điều kiện khóa học:

Các khóa học học trước: Vật lý I, Vật lý II

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên hoàn thành khóa học này có khả năng hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại: 

  • Xây dựng được cấu hình electron của các nguyên tử, hiểu được nguyên tắc xây dựng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và mối liên hệ giữa cấu hình electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố.
  • Hiểu được hai phương pháp về liên kết hóa học: phương pháp cặp electron liên kết và phương pháp orbital phân tử; giải thích được bản chất các liên kết hóa học, dự đoán được cấu trúc hình học của các phân tử và giải thích được cấu tạo của vật chất.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
12 bài giảng
176 phút
+
Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
5 bài giảng
48 phút
Bài tập Chương 1: Cấu tạo nguyên tử  
Học liệu Chương 1: Cấu tạo nguyên tử  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 4 phút

Bài 2: Thành phần của nguyên tử
Học thử 3 phút

Bài 3: Khái niệm về cơ học lượng tử Bốn số lượng tử
16 phút

Bài 4: Obitan nguyên tử (AO – Atomic Orbital)
Học thử 4 phút

Bài 5: Quy luật phân bố các electron trong nguyên tử
21 phút

+
Chương 2: Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố khóa học
2 bài giảng
45 phút
Học liệu Chương 2: Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học  
Bài tập Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  
Giải bài tập.  

Bài 1: Cấu tạo của bảng tuần hoàn
22 phút

Bài 2: Biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn
23 phút

+
Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
6 bài giảng
87 phút
Học liệu Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử  
Bài tập Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử  
Giải bài tập.  

Bài 1: Các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học
5 phút

Bài 2: Liên kết ion
4 phút

Bài 3: Phương pháp liên kết hóa trị
16 phút

Bài 4: Công thức Lewis. Thuyết lai hóa
26 phút

Bài 5: Phương pháp orbital phân tử
28 phút

Bài 6: Cấu tạo phân tử
8 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm