HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Công nghệ Enzyme trong công nghiệp thực phẩm

Tiến Sĩ Lê Tuân | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn về ứng dụng của các nhóm enzyme cơ bản trong công nghiệp thực phẩm. Các nhóm enzyme được đề cập đến trong nội dung khóa học bao gồm protease, amylase, pectinase.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật Sinh, Dược, Thực phẩm, Nông Lâm Thủy hải sản

Điều kiện khóa học:

Các khóa học học trước:  
- Hoá sinh 
- Vi sinh 
- Sinh học phân tử 
- Công nghệ enzyme đại cương 
 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu người học hiểu được:

  • Vai trò và phạm vi ứng dụng của các nhóm enzyme cơ bản trong công nghiệp thực phẩm.
  • Khóa học giúp sinh viên có khả năng phân tích được nguyên nhân một số sự cố xảy ra trong sản xuất thực phẩm, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý bằng các chế phẩm enzyme.
  • Biết lựa chọn chế phẩm enzyme thương mại phù hợp đối với mục đích công nghệ đặt ra.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
24 bài giảng
295 phút
+
Chương 1: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật
6 bài giảng
45 phút
Mở đầu  
Học liệu Chương: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật  

Bài 1: Đặc điểm chung và phương thức xúc tác
Học thử 10 phút

Bài 2: Phân loại và danh pháp
6 phút

Bài 3: Cấu trúc và trung tâm hoạt động
Học thử 11 phút

Bài 4: Nhóm Enzyme Oxy hóa khử
7 phút

Bài 5: Nhóm Enzyme thủy phân
11 phút

Đề thi Chương: Tổng quan về Enzyme từ vi sinh vật

+
Chương 2: Động học phản ứng Enzyme
9 bài giảng
89 phút
Học liệu Chương: Động học phản ứng Enzyme  

Bài 1: Hoạt lực và nguyên tắc xác định hoạt lực
9 phút

Bài 2: Bài tập xác định hoạt lực
7 phút

Bài 3: Phương trình động học Michaelis - Menten
14 phút

Bài 4: Áp dụng phương trình Michaelis - Menten
6 phút

Bài 5: Bài tập phương trình Michaelis - Menten
8 phút

Bài 6: Các yếu tố ảnh hưởng hoạt lực và độ bền của Enzyme
16 phút

Bài 7: Các chất kìm hãm thuận nghịch
18 phút

Bài 8: Các chất kìm hãm phi thuận nghịch
11 phút

Đề thi Chương: Động học phản ứng Enzyme

+
Chương 3: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme
4 bài giảng
59 phút
Học liệu Chương: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme  

Bài 1: Tổng quan. Kỹ thuật tách sinh khối (ly tâm)
15 phút

Bài 2: Kỹ thuật lọc
27 phút

Bài 3: Thu nhận Enzyme nội bào từ E. coli
17 phút

Đề thi Chương: Các kỹ thuật tách và tinh sạch Enzyme

+
Chương 4: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp
3 bài giảng
24 phút
Học liệu Chương: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp  

Bài 1: Giới thiệu chung
5 phút

Bài 2: Hệ biểu hiện
19 phút

Đề thi Chương: Công nghệ Enzyme tái tổ hợp

+
Chương 5: Enzyme trong công nghiệp thực phẩm
6 bài giảng
79 phút
Tổng quan ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm  
Enzyme trong chế biến nước quả  
Enzyme trong sản xuất đồ uống  
Enzyme trong chế biến sữa  
Enzyme trong sản xuất bánh mì  

Bài 1: Tổng quan
15 phút

Bài 2: Nhóm Enzyme petinase
13 phút

Bài 3: Nhóm Enzyme cellulase và tannase
11 phút

Bài 4: Enzyme trong chế biến các sản phẩm từ sữa
13 phút

Bài 5: Enzyme trong sản xuất bia và rượu vang
17 phút

Bài 6: Enzyme trong sản xuất bánh
10 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm