HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vstep B1

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế | Trường đại học Khoa học Thái Nguyên

GIỚI THIỆU

Nội dung của học phần VSTEP C1.LISTENING bao gồm:

Học phần bao gồm các nội dung định hướng giúp người học vừa tiếp cận các chiến lược làm bài thi hiệu quả và thực hành các chiến lược này thông qua trả lời các câu hỏi thi mẫu. Cụ thể các nội dung chính bao gồm:

- khái quát về bài thi VSTEP kỹ năng nghe và cách tính điểm; định hướng các phần thi giúp thí sinh đạt trình độ B1

- luyện nghe bằng kỹ thuật “diễn giải lại ý” (paraphrasing)

- cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm (Mcqs)

- kỹ thuật nghe lấy ý chính

- kỹ thuật nghe lấy thông tin chi tiết

- kỹ thuật nghe đoán thông tin

- tự luyện nghe với script

Nội dung của học phần VSTEP C1. READING bao gồm 12 kĩ năng được giới thiệu trong 7 bài học:

- Khái quát về bài thi VSTEP READING: Tổng quan về bài thi VSTEP READING, đặc tả về các bài đọc của bài thi cùng các loại câu hỏi thường gặp.

- Kĩ năng 1: Tìm ý chính trong bài.

- Kỹ năng 2: Phân biệt ý chính và ý phát triển.

- Kỹ năng 3: Đọc lướt

- Kỹ năng 4: Xác định các câu diễn giải

- Kỹ năng 5: Suy luận

- Kỹ năng 6: Xác định từ quy chiếu

- Kỹ năng 7: Phân biệt câu nêu ý kiến và câu nêu sự thật

- Kỹ năng 8: Đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh

- Kỹ năng 9: Dự đoán thông tin

- Kỹ năng 10: Phân biệt thông tin, quan điểm và tuyên bố

- Kỹ năng 11: Xác định cấu trúc bài đọc

- Kỹ năng 12: Xác định mục đích và thái độ của tác giả

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
36 bài giảng
408 phút
+
Chương 1: Vstep3. Listening
8 bài giảng
73 phút

Bài 1: Tổng quan LISTENING
2 phút

Bài 2: LISTENING - INTRODUCTION
Học thử 7 phút

Bài 3: LISTENING - PARAPHRASING IN LISTENING
12 phút

Bài 4: LISTENING - ANSWERING MCQS
12 phút

Bài 5: LISTENING - LISTENING FOR MAIN IDEAS
8 phút

Bài 6: LISTENING - LISTENING FOR SPECIFIC INFORMATION
11 phút

Bài 7: LISTENING - PREDICTING WHILE LISTENING
10 phút

Bài 8: LISTENING - LISTENING WHIT A SCRIPT
11 phút

+
Chương 2: Vstep3. Speaking
9 bài giảng
71 phút

Bài 1: Tổng quan SPEAKING
5 phút

Bài 2: SPEAKING - OVERVIEW OF VSTEP3.SPEAKING
Học thử 9 phút

Bài 3: SPEAKING - HOW TO ACHIEVE LEVEL 3 IN VSTEP SPEAKING TEST
10 phút

Bài 4: SPEAKING - SOCIAL INTERACTION
13 phút

Bài 5: SPEAKING - SOCIAL INTERACTION (PRACTICE)
7 phút

Bài 6: SPEAKING - SOLUTION DISCUSSION
8 phút

Bài 7: SPEAKING - DEMONSTRATION OF SPEAKING PART 2 SOLUTION DISCUSSION
5 phút

Bài 8: SPEAKING - TOPIC DEVELOPMENT
9 phút

Bài 9: SPEAKING - DEMONSTRATION VIDEO OF SPEAKING PART 3 TOPIC DEVELOPMENT
5 phút

+
Chương 3: Vstep3. Reading
8 bài giảng
109 phút

Bài 1: Tổng quan READING
4 phút

Bài 2: READING - SKILL 1. FINDING THE MAIN IDEA AND SKILL 2. DISTINGUISHING MAIN IDEA FROM SUPPORTING DETAILS
15 phút

Bài 3: READING - SKILL 3 SKIMMING AND SKILL 4 FINDING PRONOUN REFERENCES
18 phút

Bài 4: READING - SKILL 5. MAKING INFERENCE
13 phút

Bài 5: READING - SKILL6. PREDICTING AND SKLILL 7. PARAPHARASING
18 phút

Bài 6: READING - SKILL8.INDENTIFYING VOCABULARY IN CONTEXT
15 phút

Bài 7: READING - SKILL 9.ANSWERING STATED INFORMATION QUESTION AND SKILL 10. ANSWERING UNSTATED INFORMATION QUESTION
13 phút

Bài 8: READING - SKILL 11.DETERMINING SENTENCE INSERTION AND SKILL 12.IDENTIFY AUTHOR'S ATTITUDE.TONE
13 phút

+
Chương 4: Vstep3. Writing
11 bài giảng
161 phút

Bài 1: Tổng quan WRITING
3 phút

Bài 2: WRITING - OVERVIEW OF VSTEP 3-5 - THE WRITING TEST
8 phút

Bài 3: WRITING - OVERVIEW OF VSTEP 3-5 - THE MARKING CRITERIA FOR TASK 2.WRITING AN ESSAY
14 phút

Bài 4: WRITING - OVERVIEW OF VSTEP 3-5 - THE MARKING CRITERIA FOR TASK 1. WRITING LETTER EMAILS
13 phút

Bài 5: WRITING - OVERVIEW OF VSTEP 3-5 - TIPS TO ACHIEVE HIGHER MARK
7 phút

Bài 6: WRITING - LETTERS EMAILS
29 phút

Bài 7: WRITING - LETTERS EMAILS (CONT)
21 phút

Bài 8: WRITING - ESSAY WRITING
14 phút

Bài 9: WRITING - ESSAY WRITING ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
22 phút

Bài 10: WRITING - ESSAY WRITING ARGUMENTATIVE
16 phút

Bài 11: WRITING - ESSAY WRITING DISCUSSION
14 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Trường đại học Khoa học Thái Nguyên
Kinh nghiệm: năm