HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Tiếng anh - Vstep B1

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế | Trường đại học Khoa học Thái Nguyên

GIỚI THIỆU

Nội dung của học phần VSTEP C1.LISTENING bao gồm:

Học phần bao gồm các nội dung định hướng giúp người học vừa tiếp cận các chiến lược làm bài thi hiệu quả và thực hành các chiến lược này thông qua trả lời các câu hỏi thi mẫu. Cụ thể các nội dung chính bao gồm:

- khái quát về bài thi VSTEP kỹ năng nghe và cách tính điểm; định hướng các phần thi giúp thí sinh đạt trình độ B1

- luyện nghe bằng kỹ thuật “diễn giải lại ý” (paraphrasing)

- cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm (Mcqs)

- kỹ thuật nghe lấy ý chính

- kỹ thuật nghe lấy thông tin chi tiết

- kỹ thuật nghe đoán thông tin

- tự luyện nghe với script

Nội dung của học phần VSTEP C1. READING bao gồm 12 kĩ năng được giới thiệu trong 7 bài học:

- Khái quát về bài thi VSTEP READING: Tổng quan về bài thi VSTEP READING, đặc tả về các bài đọc của bài thi cùng các loại câu hỏi thường gặp.

- Kĩ năng 1: Tìm ý chính trong bài.

- Kỹ năng 2: Phân biệt ý chính và ý phát triển.

- Kỹ năng 3: Đọc lướt

- Kỹ năng 4: Xác định các câu diễn giải

- Kỹ năng 5: Suy luận

- Kỹ năng 6: Xác định từ quy chiếu

- Kỹ năng 7: Phân biệt câu nêu ý kiến và câu nêu sự thật

- Kỹ năng 8: Đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh

- Kỹ năng 9: Dự đoán thông tin

- Kỹ năng 10: Phân biệt thông tin, quan điểm và tuyên bố

- Kỹ năng 11: Xác định cấu trúc bài đọc

- Kỹ năng 12: Xác định mục đích và thái độ của tác giả

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
36 bài giảng
414 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN