HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị cơ học (cho Công nghệ Sinh học)

Tiến Sĩ Nguyễn Trung Dũng | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Quá trình và thiết bị cơ học (đập, nghiền, sàng, phân riêng cơ học và khuấy trộn) có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhằm tạo ra nguyên liệu, sản phẩm đúng quy cách, có chất lượng cao, thu hồi các sản phẩm phụ và bảo vệ môi trường, bảo vệ điều kiện lao động. 

Sự hoạt động của các máy và thiết bị cơ học có ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của toàn bộ hệ thống công nghệ, đến môi trường sản xuất và môi trường xung quanh, đến năng suất lao động và giá thành sản phẩm. Chính vì vậy việc nắm vững nguyên lý làm việc, cấu tạo, ưu và nhược điểm, tính toán thiết kế cho máy và thiết bị cơ học là rất cần thiết đối với sinh viên các ngành kỹ thuật cũng như các cán bộ kỹ thuật làm việc trong các ngành công nghiệp có liên quan.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Khóa học “Quá trình và thiết bị cơ học” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như đập, nghiền, sàng, khuấy trộn, lắng, lọc, ly tâm.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng.
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tính toán quá trình cũng như các kích thước cơ bản của máy và thiết bị cơ học.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
51 bài giảng
489 phút
78 phút
Tài liệu Chương 2: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy vi sinh  
Bài tập Chương 2: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy vi sinh  
50 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng dạy các môn học:

- Quá trình và thiết bị thủy cơ

- Cơ sở tính toán máy và thiết bị

- Cơ sở các quá trình công nghệ hóa học 

- Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học

- Kỹ thuật đường ống - bể chứa

Bài báo và tạp chí:

[1] Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Trung Thành, Mai Xuân Kỳ, Tính toán thiết kế thiết bị phản ứng chuyển hóa than gáo dừa bằng hơi nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 47, số 6, 2009.

[2] Phạm Ngọc Anh, Mai Xuân Kỳ, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nghiên cứu mô hình hóa động học phản ứng chuyển hóa than gáo dừa thiêu kết bằng cacbondioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 46, Số 4, 2008.

[3] Nguyen Trung Dung, Vy Thi Minh Tam, Ha Thi An, Determination of the filter cake characteristics of Laocai Apatite suspention, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, số 6 (ĐB), 2007, p273-278.

[4] Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Đặng Bình Thành, Hà Thị An, Phương pháp xác định quy luật phân bố tập hợp hạt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, Số 2, 2007.

[5] Mai Xuân Kỳ, Tạ Hồng Đức, Nguyễn Trung Dũng, Tính toán thiết kế lò phản ứng đốt lưu huỳnh sản xuất khí SO2 trong công nghiệp sản xuất axit sunphuric, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 42, Số 6, 2004.

Hội nghị khoa học:

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new procedure for design of divided wall column, ECCE9|ECAB2, April 21-25, The Hague, The Netherlands.
NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new Procedure for optimal design of divided wall column, SFGP 2013, 8 – 10 Octobre, Lyon, France.

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Is divided wall column always better than traditional distillation column?, GPE – 4th International Congress on Green Process Engineering, 7 – 10 April, Sevilla, Spain.

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Conceptual design, simulation, and experiment for a reactive divided wall column, 10th International conference on Distillation and Absorption, 14 – 17 September, Friedrichshafen, Germany. 

Đề tài nghiên cứu khoa học:

[1] T2008 - 170, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tập hợp hạt lên các đặc trưng của môi trường xốp và bã lọc.

[2] T2007 - 42, Nghiên cứu quá trình lọc tạo bã trên cơ sở khai thác phần mềm Matlab.

[3] T2006-100, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab trong tính toán xác lập cấu trúc phân bố của các tập hợp hạt bất kỳ