HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị cơ học (cho Công nghệ Sinh học)

Tiến Sĩ Nguyễn Trung Dũng | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Quá trình và thiết bị cơ học (đập, nghiền, sàng, phân riêng cơ học và khuấy trộn) có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhằm tạo ra nguyên liệu, sản phẩm đúng quy cách, có chất lượng cao, thu hồi các sản phẩm phụ và bảo vệ môi trường, bảo vệ điều kiện lao động. 

Sự hoạt động của các máy và thiết bị cơ học có ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của toàn bộ hệ thống công nghệ, đến môi trường sản xuất và môi trường xung quanh, đến năng suất lao động và giá thành sản phẩm. Chính vì vậy việc nắm vững nguyên lý làm việc, cấu tạo, ưu và nhược điểm, tính toán thiết kế cho máy và thiết bị cơ học là rất cần thiết đối với sinh viên các ngành kỹ thuật cũng như các cán bộ kỹ thuật làm việc trong các ngành công nghiệp có liên quan.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Khóa học “Quá trình và thiết bị cơ học” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như đập, nghiền, sàng, khuấy trộn, lắng, lọc, ly tâm.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng.
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tính toán quá trình cũng như các kích thước cơ bản của máy và thiết bị cơ học.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
39 bài giảng
411 phút
+
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về thủy lực (lưu chất)
11 bài giảng
152 phút
Tài liệu chương 1: Những kiến thức cơ bản về thủy lực (lưu chất)  
Bài tập Chương 1: Những kiến thức cơ bản về thủy lực (lưu chất)  

Bài 1: Khái niệm về tĩnh lực học chất lỏng
Học thử 5 phút

Bài 2: Những tính chất vật lý của chất lỏng
21 phút

Bài 3: Phương trình cân bằng của chất lỏng tĩnh
16 phút

Bài 4: Định Luật Pascal máy ép thủy lực. Sự cân bằng chất lỏng trong các bình
Học thử 11 phút

Bài 5: Áp lực chất lỏng tác dụng lên thành bình và đáy bình. Dụng cụ đo
14 phút

Bài 6: Khái niệm
20 phút

Bài 7: Chế độ chuyển động của chất lỏng
20 phút

Bài 8: Các định lý Ơle. Phương trình Bernoulli
20 phút

Bài 9: Ứng dụng của phương trình Bernoulli
15 phút

Bài 10: Trở lực trong ống dẫn do ma sát, do trở lực cục bộ. Phương hướng chung để giảm trở lực
10 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 1

+
Chương 2: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy vi sinh
8 bài giảng
78 phút
Tài liệu Chương 2: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy vi sinh  
Bài tập Chương 2: Máy và thiết bị vận chuyển cho các nhà máy vi sinh  

Bài 1: Máy và thiết bị vận chuyển
6 phút

Bài 2: Vận chuyển chất lỏng
5 phút

Bài 3: Bơm thể tích
12 phút

Bài 4: Bơm li tâm
16 phút

Bài 5: Vận chuyển khí
13 phút

Bài 6: Các loại quạt
13 phút

Bài 7: Vận chuyển vật liệu rời
13 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 2

+
Chương 3: Phân riêng hệ không đồng nhất
9 bài giảng
91 phút
Tài liệu chương 3: Phân riêng hệ không đồng nhất  
Bài tập Chương 3: Phân riêng hệ không đồng nhất  

Bài 1: Khái niệm vai trò của quá trình phân chia cơ học
10 phút

Bài 2: Cơ sở lý thuyết qua trình phân riêng nhờ trọng lực
17 phút

Bài 3: Các thiết bị lắng trọng lực điển hình
6 phút

Bài 4: Phân riêng dưới tác dụng của lực điện trường
11 phút

Bài 5: Phân riêng dưới tác dụng của lực ly tâm
11 phút

Bài 6: Cơ sở lý thuyết phân riêng bằng phương pháp lọc
15 phút

Bài 7: Các thiết bị lọc điển hình
16 phút

Bài 8: Các phuơng pháp lọc tiên tiến
5 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 3

+
Chương 4: Đồng đều hóa hệ không đồng nhất trong thiết bị phản ứng sinh học
7 bài giảng
50 phút
Tài liệu chương 4: Đồng đều hóa hệ không đồng nhất trong thiết bị phản ứng sinh học  

Bài 1: Mục đích vai trò của quá trình khuấy trộn
7 phút

Bài 2: Cơ sở lý thuyết quá trình khuấy trộn vật liệu rời
11 phút

Bài 3: Máy trộn có cánh
7 phút

Bài 4: Máy trộn thùng quay
5 phút

Bài 5: Máy trộn trục vít
4 phút

Bài 6: Máy và thiết bị khuấy trộn chất rắn
16 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 4

+
Chương 5: Các quá trình và thiết bị xử lý cơ học nguyên liệu (up tream)
16 bài giảng
118 phút
Tài liệu chương 5: Các quá trình và thiết bị xử lý cơ học nguyên liệu (up tream)  
Bài tập Tổng hợp  

Bài 1: Khái niệm, mục đích và các phương pháp làm nhỏ
8 phút

Bài 2: Cơ sở vật lý về nghiền
8 phút

Bài 3: Lý thuyết quá trình đập nghiền
8 phút

Bài 4: Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình đập nghiền
6 phút

Bài 5: Nguyên lý làm việc, cấu tạo, ứng dụng của máy đập má
8 phút

Bài 6: Tính toán máy đập má
5 phút

Bài 7: Nguyên lý, cấu tạo, ứng dụng và nhược điểm
5 phút

Bài 8: Tính toán máy đập nón thô
6 phút

Bài 9: Nguyên lý, cấu tạo, ưu và nhược điểm
7 phút

Bài 10: Tính toán máy đập búa
6 phút

Bài 11: Nguyên lý, cấu tạo, ưu và nhược điểm và thiết kế máy đập trục
9 phút

Bài 12: Nguyên lý, cấu tạo, ưu và nhược điểm của máy nghiền bi
11 phút

Bài 13: Tính toán thiết kế máy nghiền bi của máy nghiền bi
12 phút

Bài 14: Nguyên lý, cấu tạo, ưu và nhược, tính toán thiết kế
7 phút

Bài 15: Máy sàng phân loại
12 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 5

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm