HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật Lý Đại Cương B1 - Cơ

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Sinh viên các khối ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ từ học kỳ 1 đã bắt đầu có thể tiếp cận với khối kiến thức này. Có thể nói rằng, cơ học là một trong những nội dung dễ hình dung nhất trong môn vật lý có đặc thù về tính trừu tượng cao. Cơ học trong Vật lý đại cương có đặc thù nghiên cứu về các chuyển động cơ học có thể quan sát được ở vận tốc không quá lớn,  khác với cơ học lượng tử khi nghiên cứu các vận tốc siêu lớn của tương tác giữa các hệ vật có kích thước, khối lượng siêu nhỏ hoặc siêu lớn. Nói như vậy không có nghĩa là cơ học lượng tử không sử dụng các kiến thức cơ học thông thường mà cơ học lượng tử luôn đòi hỏi người học cần hiểu đúng và có khả năng vận dụng chính xác kiến thức cơ học trong các trường hợp riêng. Kiến thức cơ học trong nội dung vật lý đại cương là kiến thức hết sức cơ bản nhưng có tính chất nền tảng đối với sinh viên.  Sinh viên nên củng cố các kiến thức liên quan đến phép tính vi phân, tích phân đã được học từ phổ thông khi tham dự khóa học. Nội dung chính của khóa học được trình bầy theo thứ tự như sau: Hệ quy chiếu và hệ quy chiếu quán tính. Các đại lượng vật lý cơ bản và những quy luật liên quan như: Động lượng, các định lý và định luật về động lượng; mômen động lượng, các định lý và định luật về mômen động lượng; động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng. Vận dụng xét chuyển động quay vật rắn, dao động và sóng cơ. Trong khối kiến thức Cơ học của Vật lý B, các đặc trưng của các dạng chuyển động đặc biệt cũng như công và cơ năng của vật rắn không được trình bầy chi tiết trong video tuy nhiên học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu trong học liệu nhằm mục đích mở rộng kiến thức

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khóa học này Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức:

  • Những quy luật cơ bản của cơ học gồm nguyên lý tương đối và các định luật Newton.
  • Các đại lượng Vật lý cơ bản và các định lý liên quan như động lượng, mômen động lượng, động năng, thế năng.
  • Các định luật bảo toàn đối với 7 đại lượng Vật lý cơ bản: năng lượng, 3 thành phần động lượng, 3 thành phần mômen động lượng.
  • Biết vận dụng xét chuyển động phản lực, chuyển động trong trường hấp dẫn, chuyển động quay, chuyển động sóng.
  • Người học sẽ được hiểu tường tận về các đặc điểm vận tốc vũ trụ các cấp hay đặc điểm lực quán tính ... cũng như lý giải được kết cấu cơ bản của các thiết bị vận tải như máy bay trực thăng qua đặc trưng cân bằng theo định luật bảo toàn động lượng, máy bay phản lực hay tầu biển qua các đặc trưng ma sát môi trường khí - lỏng
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm