HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

A7 – Olympic Giải tích sinh viên

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học tập trung vào những vấn đề được coi là phức tạp hơn trong giải tích như các định lý hàm một biến số khả vi, tính liên tục; tổng hợp liên hệ giữa: chuỗi số, dãy số, phương trình sai phân; tích phân suy rộng, tích phân tham số.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Khóa học được thiết kế dành cho các bạn đam mê toán cao cấp và có nguyện vọng tìm hiểu sâu sắc về kiến thức giải tích. Với số lượng bài tập lớn hơn, chương trình học sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thể nắm bắt nhanh chóng các phương pháp làm chủ các dạng bài tập điểm hình trong các kỳ thi Olympic giải tích dành cho sinh viên (bảng A)
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
44 bài giảng
411 phút
+
Chương 1: Dãy số và Phương trình sai phân
9 bài giảng
82 phút
Học liệu Chương: Dãy số và Phương trình sai phân  
Bài tập: Phương trình sai phân  

Bài 1: Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn dãy số (GHDS)
Học thử 19 phút

Bài 2: Một số khái niệm cơ bản về sai phân và phương trình sai phân
10 phút

Bài 3: Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1
21 phút

Bài 4: Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2
Học thử 10 phút

Bài 5: Bài tập Định lý kẹp
5 phút

Bài 6: Bài tập Ánh xạ co
5 phút

Bài 7: Bài tập Dãy số phân thức
3 phút

Bài 8: Bài tập Dùng sai phân tính tổng dãy số
5 phút

Bài 9: Bài tập Tìm giới hạn dãy số bằng tích phân
4 phút

+
Chương 2: Giới hạn và vi phân hàm một biến số
14 bài giảng
104 phút
Học liệu Chương: Giới hạn và vi phân hàm một biến số  
Bài tập: Hàm số và Đạo hàm  

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
15 phút

Bài 2: Đạo hàm
10 phút

Bài 3: Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng
20 phút

Bài 4: Đạo hàm riêng và vi phân của hàm đa biến
21 phút

Bài 5: Bài tập Tính tuần hoàn của hàm số
4 phút

Bài 6: Bài tập Giới hạn của tích phân
3 phút

Bài 7: Bài tập Tiêu chuẩn L’Hospital
3 phút

Bài 8: Bài tập Sử dụng tính liên tục hàm số
3 phút

Bài 9: Bài tập Tính bị chặn của hàm liên tục trên một đoạn
3 phút

Bài 10: Bài tập Định lý Lagrange
7 phút

Bài 11: Bài tập Định lý Rolle giải phương trình
3 phút

Bài 12: Bài tập Định lý Rolle chứng minh tồn tại điểm đặc biệt
5 phút

Bài 13: Bài tập Khai triển Taylor
4 phút

Bài 14: Bài tập Tiêu chuẩn L'Hopital suy rộng
3 phút

+
Chương 3: Phép tính tích phân hàm một biến số
10 bài giảng
114 phút
Học liệu Chương: Phép tính tích phân hàm một biến số  
Bài tập: Phép tính tích phân hàm một biến số  

Bài 1: Tích phân xác định phụ thuộc tham số
25 phút

Bài 2: Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số
25 phút

Bài 3: Tích phân Euler
23 phút

Bài 4: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 1
17 phút

Bài 5: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 2
5 phút

Bài 6: Bài tập Tích phân truy hồi
3 phút

Bài 7: Bài tập Tích phân đặc biệt
6 phút

Bài 8: Bài tập BĐT Cauchy Svac cho tích phân
2 phút

Bài 9: Bài tập Bất đẳng thức Tích phân có trị đối
4 phút

Bài 10: Bài tập Định lý trung bình tích phân
4 phút

+
Chương 4: Chuỗi số và chuỗi hàm
11 bài giảng
112 phút
Học liệu Chương: Chuỗi số và chuỗi hàm  
Bài tập: Chuỗi số và chuỗi hàm  

Bài 1: Tổng quan về chuỗi số
15 phút

Bài 2: Chuỗi số dương
24 phút

Bài 3: Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ
16 phút

Bài 4: Chuỗi hàm
24 phút

Bài 5: Chuỗi luỹ thừa
11 phút

Bài 6: Bài tập Đảo thứ tự tính tổng chuỗi
4 phút

Bài 7: Bài tập Tính chuỗi bằng sai phân
4 phút

Bài 8: Bài tập Chứng minh chuỗi hội tụ bằng kẹp
3 phút

Bài 9: Bài tập Tính chất của chuỗi giảm hội tụ
4 phút

Bài 10: Bài tập Sử dụng tính liên tục để giải pt hàm
4 phút

Bài 11: Bài tập Giải pth bằng cô lập biến số 2 vế
3 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm