HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối (cho Công nghệ sinh học)

Tiến Sĩ Nguyễn Trung Dũng | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Quá trình và thiết bị chuyển khối trong các lĩnh vực như kỹ thuật hóa học, kỹ thuật thực phẩm, và kỹ thuật môi trường luôn là vấn đề quan trọng và khó khăn. Việc nắm vững các kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị chuyển khối giúp sinh viên có khả năng vận hành, điều khiển, thiết kế và giải quyết các vấn đề thực tế trong công nghiệp. 

Các quá trình cơ bản này bao gồm chưng luyện, cô đặc, sấy, hấp thụ, hấp phụ, chiết lỏng – lỏng, chiết lỏng -rắn, và kết tinh. Các vấn đề cốt lõi được trình bày trong khóa học “Quá trình và thiết bị chuyển khối” là cần thiết cho sinh viên các ngành kỹ thuật nói trên, phù hợp với các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công tác tại các công ty, nhà máy thuộc các ngành công nghiệp có liên quan. 

Đối tượng học: 

* Sinh viên các trường cao đẳng, đại học muốn bổ sung thêm kiến thức về các quá trình cơ, nhiệt và chuyển khối. 
* Các bạn đã đi làm muốn tìm hiểu và bổ trợ thêm kiến thức

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Khóa học "Quá trình và thiết bị chuyển khối" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như chưng luyện, cô đặc, sấy, hấp thụ, hấp phụ, chiết lỏng – lỏng, chiết lỏng -rắn, và kết tinh.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng.
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tính toán quá trình cũng như các kích thước cơ bản của máy và thiết bị.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
42 bài giảng
420 phút
+
Chương 1: Quá trình truyền nhiệt
17 bài giảng
123 phút
Học liệu Chương: Quá trình truyền nhiệt  
Bài tập Chương: Quá trình truyền nhiệt  

Bài 1: Các kiến thức truyền nhiệt cơ bản
10 phút

Bài 2: Khái niệm về dẫn nhiệt
Học thử 8 phút

Bài 3: Định luật Furie và độ dẫn nhiệt
4 phút

Bài 4: Phương trình vi phân dẫn nhiệt
3 phút

Bài 5: Dẫn nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng và tường ống 1 lớp và nhiều lớp
4 phút

Bài 6: Dẫn nhiệt đẳng nhiệt qua tường ống 1 lớp và nhiều lớp
2 phút

Bài 7: Ví dụ
3 phút

Bài 8: Định luật về cấp nhiệt
26 phút

Bài 9: Đồng dạng nhiệt và các chuẩn số đồng dạng
17 phút

Bài 10: Các công thức thực nghiệm về cấp nhiệt
9 phút

Bài 11: Khái niệm chung
9 phút

Bài 12: Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
3 phút

Bài 13: Bức xạ nhiệt giữa 2 vật thể rắn
3 phút

Bài 14: Khái niệm chung
7 phút

Bài 15: Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định
11 phút

Bài 16: Ví dụ
4 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 1

+
Chương 2: Nguồn nhiệt và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ sinh học
8 bài giảng
86 phút
Học liệu Chương: Nguồn nhiệt và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ sinh học  
Bài tập Chương: Nguồn nhiệt và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ sinh học  

Bài 1: Đun nóng
15 phút

Bài 2: Đun nóng bằng khói lò
5 phút

Bài 3: Nguồn nhiệt sử dụng điện năng
4 phút

Bài 4. Chất tải nhiệt đặc biệt
4 phút

Bài 5: Thiết bị truyền nhiệt trong phản ứng sinh học
7 phút

với thiết bị phản ứng sinh học
24 phút

Bài 7: Tính toán thiết kế thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ sinh học
27 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 2

+
Chương 3: Cô đặc
7 bài giảng
56 phút
Học liệu Chương: Cô đặc  
Bài tập Chương: Cô đặc  

Bài 1: Những vấn đề cơ bản của quá trình cô đặc
10 phút

Bài 2: Bản chất quá trình cô đặc. Phân loại hệ thống cô đặc. Cô đặc một nồi
9 phút

Bài 3: Tính toán quá trình cô đặc
6 phút

Bài 4: Cô đặc nhiều nồi
8 phút

Bài 5: Tính toán quá trình cô đặc nhiều nồi
10 phút

Bài 6: Cấu tạo của thiết bị cô đặc
13 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 3

+
Chương 4: Quá trình lạnh
8 bài giảng
74 phút
Học liệu Chương: Quá trình lạnh  
Bài tập Chương: Quá trình lạnh  

Bài 1: Những ứng dụng của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí
4 phút

Bài 2: Biến đổi của vật liệu và tác nhân lạnh, chất tải lạnh, chất hấp thụ
19 phút

Bài 3: Tính chất nhiệt, làm lạnh, cấp đông của thực phẩm
16 phút

Bài 4: Giới thiệu về đồ thị P-H, T-S
5 phút

Bài 5: Chu trình Carot ngược chiều, chu trình khô
12 phút

Bài 6: Chu trình quá lạnh và quá nhiệt, chu trình hồi nhiệt
6 phút

Bài 7: Các bước tính toán thông số chu trình, chu trình thực
12 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 4

+
Chương 5: Lý thuyết chuyển khối cơ bản trong công nghệ sinh học
5 bài giảng
39 phút
Học liệu Chương: Lý thuyết chuyển khối cơ bản trong công nghệ sinh học  
Bài tập Chương: Lý thuyết chuyển khối cơ bản trong công nghệ sinh học  

Bài 1: Định nghĩa và phân loại các quá trình chuyển khối
Học thử 5 phút

Bài 2: Khái niệm về pha và quy tắc pha
11 phút

Bài 3: Định luật Raoult và định luật Henry
5 phút

Bài 4: Khuếch tán phân tử, khuếch tán phân tử pha khí - Pha lỏng
18 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 5

+
Chương 6: Chưng
7 bài giảng
78 phút
Học liệu Chương: Chưng  
Bài tập Chương: Chưng  

Bài 1: Khái niệm và các nguyên lý cơ bản trong chưng luyện
20 phút

Bài 2: Chưng đơn giản
Học thử 9 phút

Bài 3: Chưng một bậc
8 phút

Bài 4: Chưng liên tục
25 phút

Bài 5: Một số phương pháp chưng đặc biệt
12 phút

Bài 6: Thiết bị chưng luyện
4 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 6

+
Chương 7: Trích ly
6 bài giảng
67 phút
Học liệu Chương: Trích ly  
Bài tập Chương: Trích ly  

Bài 1: Khái niệm trích ly lỏng -lỏng
8 phút

Bài 2: Cân bằng pha hệ 3 cấu tử về đồ thị
20 phút

Bài 3: Các nguyên tắc trích ly trong công nghiệp
12 phút

Bài 4: Khái niệm về trích ly lỏng - rắn
6 phút

Bài 5: Các phương pháp trích ly
21 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 7

+
Chương 8: Sấy
11 bài giảng
134 phút
Học liệu Chương: Sấy  
Bài tập Chương: Sấy  

Bài 1: Khái niệm chung
10 phút

Bài 2: Không khí ẩm
19 phút

Bài 3: Đồ thị I-d của không khí ẩm
19 phút

Bài 4: Cân bằng vật liệu, năng lượng trong thiết bị sấy
14 phút

Bài 5: Đặc trưng của vật liệu ẩm
8 phút

Bài 6: Động học quá trình sấy
12 phút

Bài 7: Tính toán quá trình sấy lí thuyết
11 phút

Bài 8: Tính toán quá trình sấy
8 phút

Bài 9: Thiết kế thiết bị sấy hầm
16 phút

Bài 10: Đồ án quá trình và thiết bị sấy
17 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 8

+
Chương 9: Kết tinh
5 bài giảng
44 phút
Học liệu Chương: Kết tinh  

Bài 1: Khái niệm cơ bản trong quá trình kết tinh
18 phút

Bài 2: Các phương pháp kết tinh
7 phút

Bài 3: Lựa chọn dung môi
8 phút

Bài 4: Tính toán quá trình kết tinh
11 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 9

+
Chương 10: Hấp thụ
4 bài giảng
39 phút
Học liệu Chương: Hấp thụ  
Bài tập Chương: Hấp thụ  

Bài 1: Khái niệm quá trình hấp thụ
10 phút

Bài 2: Lý thuyết lớp màng trong tính toán hấp thụ
10 phút

Bài 3: Tính toán quá trình và thiết bị hấp thụ
19 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 10

+
Chương 11: Hấp phụ
5 bài giảng
30 phút
Phụ lục  
Học liệu Chương: Hấp phụ  
Bài tập Chương: Hấp phụ  
Bài tập Tổng hợp  

Bài 1: Khái niệm về hấp phụ. Các chất hấp phụ trong công nghiệp - Ứng dụng
6 phút

Bài 2: Cân bằng hấp phụ và các cơ chế hấp phụ
6 phút

Bài 3: Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir, Freudlich và BET
6 phút

Bài 4: Động học quá trình hấp phụ
12 phút

Bài tập trắc nghiệm Chương 11

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm