HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị chuyển khối (cho Hóa - Thực phẩm)

Tiến Sĩ Nguyễn Trung Dũng | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Quá trình và thiết bị chuyển khối trong các lĩnh vực như kỹ thuật hóa học, kỹ thuật thực phẩm, và kỹ thuật môi trường luôn là vấn đề quan trọng và khó khăn. Việc nắm vững các kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị chuyển khối giúp sinh viên có khả năng vận hành, điều khiển, thiết kế và giải quyết các vấn đề thực tế trong công nghiệp. 

Các quá trình cơ bản này bao gồm chưng luyện, cô đặc, sấy, hấp thụ, hấp phụ, chiết lỏng – lỏng, chiết lỏng -rắn, và kết tinh. Các vấn đề cốt lõi được trình bày trong khóa học “Quá trình và thiết bị chuyển khối” là cần thiết cho sinh viên các ngành kỹ thuật nói trên, phù hợp với các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công tác tại các công ty, nhà máy thuộc các ngành công nghiệp có liên quan. 

Đối tượng học: 

* Sinh viên các trường cao đẳng, đại học muốn bổ sung thêm kiến thức về các quá trình cơ, nhiệt và chuyển khối. 
* Các bạn đã đi làm muốn tìm hiểu và bổ trợ thêm kiến thức

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Khóa học "Quá trình và thiết bị chuyển khối" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như chưng luyện, cô đặc, sấy, hấp thụ, hấp phụ, chiết lỏng – lỏng, chiết lỏng -rắn, và kết tinh.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng.
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tính toán quá trình cũng như các kích thước cơ bản của máy và thiết bị.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
50 bài giảng
487 phút
39 phút
78 phút
39 phút
44 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng dạy các môn học:

- Quá trình và thiết bị thủy cơ

- Cơ sở tính toán máy và thiết bị

- Cơ sở các quá trình công nghệ hóa học 

- Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học

- Kỹ thuật đường ống - bể chứa

Bài báo và tạp chí:

[1] Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Trung Thành, Mai Xuân Kỳ, Tính toán thiết kế thiết bị phản ứng chuyển hóa than gáo dừa bằng hơi nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 47, số 6, 2009.

[2] Phạm Ngọc Anh, Mai Xuân Kỳ, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Bằng, Nghiên cứu mô hình hóa động học phản ứng chuyển hóa than gáo dừa thiêu kết bằng cacbondioxit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 46, Số 4, 2008.

[3] Nguyen Trung Dung, Vy Thi Minh Tam, Ha Thi An, Determination of the filter cake characteristics of Laocai Apatite suspention, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, số 6 (ĐB), 2007, p273-278.

[4] Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Đặng Bình Thành, Hà Thị An, Phương pháp xác định quy luật phân bố tập hợp hạt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 45, Số 2, 2007.

[5] Mai Xuân Kỳ, Tạ Hồng Đức, Nguyễn Trung Dũng, Tính toán thiết kế lò phản ứng đốt lưu huỳnh sản xuất khí SO2 trong công nghiệp sản xuất axit sunphuric, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 42, Số 6, 2004.

Hội nghị khoa học:

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new procedure for design of divided wall column, ECCE9|ECAB2, April 21-25, The Hague, The Netherlands.
NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2013). A new Procedure for optimal design of divided wall column, SFGP 2013, 8 – 10 Octobre, Lyon, France.

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Is divided wall column always better than traditional distillation column?, GPE – 4th International Congress on Green Process Engineering, 7 – 10 April, Sevilla, Spain.

NGUYEN Trung-Dung, David ROUZINEAU, Michel MEYER, and Xuan MEYER. (2014). Conceptual design, simulation, and experiment for a reactive divided wall column, 10th International conference on Distillation and Absorption, 14 – 17 September, Friedrichshafen, Germany. 

Đề tài nghiên cứu khoa học:

[1] T2008 - 170, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tập hợp hạt lên các đặc trưng của môi trường xốp và bã lọc.

[2] T2007 - 42, Nghiên cứu quá trình lọc tạo bã trên cơ sở khai thác phần mềm Matlab.

[3] T2006-100, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab trong tính toán xác lập cấu trúc phân bố của các tập hợp hạt bất kỳ