HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Kỹ thuật điện tử

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Học phần trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên bắt đầu bước vào ngành điện tử để có thể bắt đầu phân tích, thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử cơ bản thông dụng. 

Trong học phần này, sinh viên sẽ nắm vững bản chất vật lý cũng như nguyên tắc hoạt động của các linh kiện điện tử cơ bản như diode, transistor lưỡng cực (BJT), transistor hiệu ứng trường (FET), … Sau đó, sinh viên sẽ được đi sâu vào phân tích các mạch điện tử ứng dụng được sử dụng phổ biến trong thực tế như mạch khuếch đại âm tần, mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại thuật toán (OPAMP), mạch hồi tiếp, mạch ổn áp, …

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 4-5 (bắt buộc với các ngành như Điện-Điện tử, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử, Tự động hóa, …)

Điều kiện khóa học:

Các học phần tiên quyết : Toán cao cấp, Vật lý, Lý thuyết mạch, Cấu kiện điện tử

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :  

  • Nhận biết được những đặc điểm của mạch điện tử tương tự so với những mạch điện thông dụng khác. 
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các mạch ổn áp dùng zener diode, transistor khuếch đại, sơ đồ Darlington, …  
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các bộ khuếch đại gồm nhiều tầng với cách ghép khác nhau dùng transistor hay sử dụng IC thuật toán, xét ảnh hưởng của tín hiệu phản hồi lên độ ổn định và chất lượng tín hiệu. 
  • Phân tích hoạt động, khảo sát các tham số, ưu khuyết điểm và so sánh hiệu suất sử dụng năng lượng nguồn nuôi của các mạch khuếch đại công suất.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
24 bài giảng
299 phút
+
Chương 1: Giới thiệu về mạch điện tử
2 bài giảng
15 phút

Bài 1: Giới thiệu chung về mạch điện tử. Sự khác biệt giữa mạch điện tử và mạch điện thông thường
Học thử 10 phút

Bài 2: Khái niệm mạch điện tử. Phương pháp phân tích mạch điện tử
5 phút

+
Chương 2: Chuyển tiếp P-N
2 bài giảng
23 phút

Bài 1: Giới thiệu về bán dẫn, bán dẫn pha tạp loại P - N; dòng điện trong chất bán dẫn
16 phút

Bài 2: Chuyển tiếp P-N : cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đặc tính chỉnh lưu
Học thử 7 phút

+
Chương 3: Diode và các mạch ứng dụng
3 bài giảng
36 phút

Bài 1: Diode : cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính V-I, mô hình diode, phương pháp kiểm tra
11 phút

Bài 2: Phân tích mạch điện chứa diode
5 phút

Bài 3: Các mạch điện diode ứng dụng trong thực tế
20 phút

+
Chương 4: Transistor lưỡng cực (BJT)
6 bài giảng
78 phút

Bài 1: Transistor: cấu tạo, chế độ hoạt động, phương pháp kiểm tra
15 phút

Bài 2: Phương pháp phân tích mạch transistor
11 phút

Bài 3: Các phương pháp phân cực cho transistor
14 phút

Bài 4: Các mạch khuếch đại transistor tín hiệu nhỏ: C-E, C-B, C-C
15 phút

Bài 5: Mạch khuếch đại nhiều tầng ,Sơ đồ Darlington
12 phút

Bài 6: Mạch khuếch đại vi sai
11 phút

+
Chương 5: Mạch khuếch đại hồi tiếp
1 bài giảng
15 phút

Bài 1: Mạch khuếch đại hồi tiếp
15 phút

+
Chương 6: Mạch khuếch đại công suất
2 bài giảng
24 phút

Bài 1: Giới thiệu về mạch khuếch đại công suất
9 phút

Bài 2: Phân tích các loại mạch khuếch đại công suất
15 phút

+
Chương 7: Transistor hiệu ứng trường (FET)
4 bài giảng
56 phút

Bài 1: Trasitor hiệu ứng trường (FET) cấu tạo nguyên lý hoạt động
26 phút

Bài 2: Các phương pháp phân cực cho FET
7 phút

Bài 3: Mạch khuếch đại transistor hiệu ứng trường
10 phút

Bài 4: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại
13 phút

+
Chương 8: Mạch khuếch đại thuật toán (OPAMP)
3 bài giảng
42 phút

Bài 1: Bộ khuếch đại thuật toán
13 phút

Bài 2: Các mạch khuếch đại thuật toán cơ bản
13 phút

Bài 3: Các mạch khuếch đại thuật toán ứng dụng
16 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm