HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Kinh tế lượng

Tiến Sĩ Phan Thanh Tùng | Đại Học Thương Mại Hà Nội

GIỚI THIỆU

Phương pháp ước lượng các mô hình hồi quy hai biến và nhiều biến. Các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy (xác định khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy, dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt). Các vấn đề liên quan đến các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình.

Điều kiện khóa học:

Học phần học trước (khuyến khích): Toán cao cấp 1 (đại số tuyến tính, Toán cao cấp 2 (giải tích), Lý thuyết xác suất và thống kê Toán. 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

* Mục tiêu chung: 

Cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng. Học phần này là nền tảng hoặc bổ trợ kiến thức cho các học phần khác như các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô… 
* Mục tiêu cụ thể: 

  • Về mặt lý thuyết, Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ thuật ước lượng mô hình hồi quy và các kỹ năng phân tích hồi quy, các kĩ thuật xây dựng mô hình và kiểm định việc chọn mô hình, giải quyết các bài toán dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt dựa vào các mô hình hồi quy đã xây dựng được.
  • Về thực hành, sinh viên có thể xây dựng được mô hình hồi quy để giải quyết các bài toán phân tích định lượng trong kinh tế thường gặp, với sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dùng.C6
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
255 phút
+
Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng
4 bài giảng
19 phút
Tài liệu Chương: Tổng quan về kinh tế lượng  

Bài 1: Giới thiệu về kinh tế lượng
Học thử 3 phút

Bài 2: Tổng quan về kinh tế lượng
Học thử 6 phút

Bài 3: Các khái niệm cơ bản
10 phút

Đề thi Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng

+
Chương 2: Mô hình hồi quy 2 biến
3 bài giảng
26 phút
Tài liệu Chương: Mô hình hồi quy 2 biến  

Bài 1: Mô hình hồi quy 2 biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất
14 phút

Bài 2: Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến
12 phút

Đề thi Chương 2: Mô hình hồi quy 2 biến

+
Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến
6 bài giảng
98 phút
Tài liệu Chương: Mô hình hồi quy nhiều biến  

Bài 1: Mô hình hồi quy 3 biến
16 phút

Bài 2: Mô hình hồi quy K biến
13 phút

Bài 3: Ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy 2 biến (Ước lượng)
17 phút

Bài 4: Ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy 2 biến (kiểm định)
28 phút

Bài 5: Ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy nhiều biến (K biến)
24 phút

Đề thi Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến

+
Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả
3 bài giảng
30 phút
Tài liệu Chương: Mô hình hồi quy với biến giả  

Bài 1: Mô hình hồi quy với biến giả
15 phút

Bài 2: Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả
15 phút

Đề thi Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả

+
Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi
3 bài giảng
21 phút
Tài liệu Chương: Phương sai của sai số thay đổi  

Bài 1: Phương sai của sai số thay đổi - Nguyên nhân và hậu quả
7 phút

Bài 2: Phát hiện và khắc phục phương sai của sai số thay đổi
14 phút

Đề thi Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi

+
Chương 6: Tự tương quan
3 bài giảng
20 phút
Tài liệu Chương: Tự tương quan  

Bài 1: Nguyên nhân và hậu quả hiện tượng tự tương quan
6 phút

Bài 2: Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan
14 phút

Đề thi Chương 6: Tự tương quan

+
Chương 7: Đa cộng tuyến
3 bài giảng
21 phút
Tài liệu Chương: Đa cộng tuyến  

Bài 1: Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến
10 phút

Bài 2: Phát hiện đa cộng tuyến và cách khắc phục
11 phút

Đề thi Chương 7: Đa cộng tuyến

+
Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
3 bài giảng
21 phút
Học liệu Khóa Kinh tế lượng  
Học liệu Chương: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình  

Bài 1: Lựa chọn mô hình. Các loại sai lầm thường mắc khi chọn mô hình
13 phút

Bài 2: Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định
8 phút

Đề thi Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Thương Mại Hà Nội
Kinh nghiệm: năm