HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điện tử công suất

Tiến Sĩ Đào Phương Nam | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế hệ thống điện tử công suất trong Công nghiệp và đời sống với các ứng dụng như Biến tần (cấp điện cho thang máy, máy sản xuất,…), chỉnh lưu tích cực (ứng dụng trong máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo, truyền tải điện năng,…), …

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật từ học kỳ 5 (bắt buộc với các ngành Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hoá

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

  • Nắm bắt các phương pháp tiếp cận các thiết bị công nghiệp.
  • Hiểu các phương pháp triển khai xây dựng một thiết bị công nghiệp cụ thể.

Nội dung khóa học sẽ tập trung vào Chỉnh lưu không điều khiển, có điều khiển & Các bộ biến đổi xung áp, nghịch lưu, Biến tần. Các kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM).

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
47 bài giảng
186 phút
+
Chương 1: Giới thiệu điện tử công suất
2 bài giảng
19 phút
Bài tập Chương: Giới thiệu điện tử công suất  
Học liệu Chương: Giới thiệu điện tử công suất  

Bài 1: Điện tử công suất là gì. Vấn đề trung tâm của điện tử công suất
Học thử 7 phút

Bài 2: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản (Diode, Thyristor, IGBT...)
12 phút

+
Chương 2: Các sơ đồ chỉnh lưu cơ bản
7 bài giảng
50 phút
Bài tập Chương: Các sơ đồ chỉnh lưu cơ bản  
Học liệu Chương: Các sơ đồ chỉnh lưu cơ bản  

Bài 1: Các vấn đề cơ bản của chỉnh lưu
Học thử 7 phút

Bài 2: Chỉnh lưu một pha - Nửa chu kỳ
7 phút

Bài 3: Chỉnh lưu một pha - Hình tia
8 phút

Bài 4: Chỉnh lưu cầu một pha
13 phút

Bài 5: Chỉnh lưu tia ba pha
8 phút

Bài 6: Chỉnh lưu cầu ba pha và sáu pha có cuộn kháng cân bằng
7 phút

Đề thi Chương 2

+
Chương 3: Chuyển mạch trong chỉnh lưu
9 bài giảng
24 phút
Bài tập Chương: Chuyển mạch trong chỉnh lưu  
Học liệu Chương: Chuyển mạch trong chỉnh lưu  

Bài 1: 1 pha
5 phút

Bài 2: 3 pha
3 phút

Bài 3: Cầu 3 pha
3 phút

Bài 4: Nghịch lưu phụ thuộc hình tia 1 pha
4 phút

Bài 5: Nghịch lưu phụ thuộc hình tia 3 pha
2 phút

Bài 6: Nghịch lưu phụ thuộc hình cầu 3 pha
3 phút

Bài 7: Bộ biến đổi có đảo chiều - Điều khiển chung
2 phút

Bài 8: Bộ biến đổi có đảo chiều - Điều khiển riêng
2 phút

Đề thi Chương 3

+
Chương 4: Các bộ biến đổi điện áp
5 bài giảng
10 phút
Bài tập Chương: Các bộ biến đổi điện áp  
Học liệu Chương: Các bộ biến đổi điện áp  

Bài 1: Các Bộ điều áp xoay chiều và sơ đồ
2 phút

Bài 2: Xung áp 1 pha
2 phút

Bài 3: Xung áp 3 pha
3 phút

Bài 4: Khởi động mềm
3 phút

Đề thi Chương 4

+
Chương 5: Nghịch lưu độc lập
9 bài giảng
18 phút
Bài tập Chương: Nghịch lưu độc lập  
Học liệu Chương: Nghịch lưu độc lập  

Bài 1: Nghịch lưu độc lập (Phân loại và ứng dụng)
3 phút

Bài 2: Khái niệm về nguồn áp, nguồn dòng
2 phút

Bài 3: Nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha
2 phút

Bài 4: Nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song ba pha
2 phút

Bài 5: Những vấn đề chính về nghịch lưu nguồn áp, VSI sơ đồ một pha nửa cầu
2 phút

Bài 6: VSI sơ đồ cầu một pha (H Full Bridge)
2 phút

Bài 7: Phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM)
3 phút

Bài 8: Điều chế PWM dùng điều khiển số
2 phút

Đề thi Chương 5

+
Chương 6: Nghịch lưu cộng hưởng
9 bài giảng
18 phút
Bài tập Chương: Nghịch lưu cộng hưởng  
Học liệu Chương: Nghịch lưu cộng hưởng  

Bài 1: Khái niệm về nghịch lưu cộng hưởng
2 phút

Bài 2: Ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng
2 phút

Bài 3: Phân loại nghịch lưu cộng hưởng
3 phút

Bài 4: Sơ đồ
2 phút

Bài 5: Tính toán nghịch lưu cộng hưởng song song
3 phút

Bài 6: Hệ thống điều khiển
2 phút

Bài 7: Nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp thyristor
2 phút

Bài 8: Nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp tranzitor
2 phút

Đề thi Chương 6

+
Chương 7: Bộ biến đổi xung áp một chiều
4 bài giảng
10 phút
Bài tập Chương: Bộ biến đổi xung áp một chiều  
Học liệu Chương: Bộ biến đổi xung áp một chiều  

Bài 1: Những vấn đề chung
2 phút

Bài 2: Băm xung một chiều
4 phút

Bài 3: Bộ biến đổi DC-DC
4 phút

Đề thi Chương 7

+
Chương 8: Biến tần công nghiệp
6 bài giảng
21 phút
Bài tập Chương: Biến tần công nghiệp  
Học liệu Chương: Biến tần công nghiệp  

Bài 1: Khái niệm về biến tần
4 phút

Bài 2: Ứng dụng của biến tần
7 phút

Bài 3: Phân loại biến tần
3 phút

Bài 4: Biến tần trực tiếp – Cycloconverter
3 phút

Bài 5: Biến tần có khâu trung gian một chiều
4 phút

Đề thi Chương 8

+
Chương 9: Một số vấn đề phát triển
4 bài giảng
16 phút
Bài tập Chương: Một số vấn đề phát triển  
Học liệu Chương: Một số vấn đề phát triển  

Bài 1: Chỉnh lưu tích cực
4 phút

Bài 2: Biến tần ma trận
6 phút

Bài 3: Biến tần đa mức
6 phút

Đề thi Chương 9

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm