HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Lý thuyết mạch 2

Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Môn học này, tiếp nối môn Lý thuyết mạch điện 1, cung cấp cho sinh viên một số phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ; khái niệm và tính chất của mạch điện phi tuyến, các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến ở trạng thái dừng, ở chế độ dao động xác lập và ở chế độ quá độ.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Sinh viên được cung cấp khái niệm và mô hình đường dây dài (mô hình mạch có thông số phân bố), xét các thông số truyền sóng trên đường dây, phân bố dòng, áp theo chiều dài đường dây, quá trình truyền sóng trên đường dây dài, quy tắc Petersen tính dòng, áp cuối đường dây.
  • Cung cấp cho sinh viên một số phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ; khái niệm và tính chất của mạch điện phi tuyến, các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến ở trạng thái dừng, ở chế độ dao động xác lập và ở chế độ quá độ.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
30 bài giảng
287 phút
+
Chương 1: Quá trình quá độ
11 bài giảng
109 phút

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 9 phút

Bài 2: Sơ kiện
24 phút

Bài 3: Giới thiệu phương pháp tích phân kinh điển
Học thử 2 phút

Bài 4: Lập phương trình đặc trưng
10 phút

Bài 5: Viết nghiệm tự do
3 phút

Bài 6: Tìm các hằng số tích phân
2 phút

Bài 7: Phương pháp tích phân kinh điển
15 phút

Bài 8: Biến đổi thuận Laplace
5 phút

Bài 9: Biến đổi ngược Laplace
13 phút

Bài 10: Sơ đồ toán tử
11 phút

Bài 11: Giải bài toán quá độ bằng phương pháp toán tử
15 phút

+
Chương 2: Mạch phi tuyến
9 bài giảng
111 phút

Bài 1: Giới thiệu
4 phút

Bài 2: Đặc tính của phần tử phi tuyến
6 phút

Bài 3: Mạch một chiều - Phương pháp đồ thị
18 phút

Bài 4: Mạch một chiều - Phương pháp dò
24 phút

Bài 5: Mạch xoay chiều - Cân bằng điều hòa
6 phút

Bài 6: Mạch xoay chiều - Tuyến tính điều hòa
15 phút

Bài 7: Chế độ xác lập - Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc
8 phút

Bài 8: Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc
13 phút

Bài 9: Sai phân
17 phút

+
Chương 3: Đường dây dài
10 bài giảng
63 phút

Bài 1: Giới thiệu
8 phút

Bài 2: Điện áp và dòng điện
5 phút

Bài 3: Các thông số đặc trưng
5 phút

Bài 4: Phản xạ sóng
6 phút

Bài 5: Phân bố dạng hyperbole
10 phút

Bài 6: Đường dây dài đều không tiêu tán
4 phút

Bài 7: Mạng hai cửa tương đương
3 phút

Bài 8: Điện áp và dòng điện
2 phút

Bài 9: Phương pháp sơ đồ tương đương
12 phút

Bài 10: Phản xạ nhiều lần
8 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm