HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vi điều khiển và hệ nhúng

Tiến Sĩ Đào Phương Nam | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về triển khai một hệ thống điều khiển trong thực tế như hiển thị, giao tiếp, truyền thông, biến tần, …

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật từ học kỳ 3 (bắt buộc với các ngành Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hoá) 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

  • Nắm bắt các kỹ thuật cơ bản trong lập trình điều khiển.
  • Triển khai lập trình những hệ thống phức tạp (nhiều vòng điều khiển,…).
  • Tiếp cận lập trình cho nhiều hệ vi điều khiển làm việc song song.

Nội dung khóa học bàn đến lập trình điều khiển các hệ phù hợp như biến tần, hệ truyền động động cơ một chiều,… 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
18 bài giảng
177 phút
+
Chương 1: Giới thiệu vi điều khiển và hệ nhúng
2 bài giảng
24 phút
Bài tập Chương: Giới thiệu vi điều khiển và hệ nhúng  
Học liệu Chương: Giới thiệu vi điều khiển và hệ nhúng  

Bài 1: Một số đặc điểm của vi điều khiển
Học thử 12 phút

Bài 2: Ví dụ về một số hệ thống trong đời sống và công nghiệp
12 phút

+
Chương 2: Những vấn đề chung trong thiết kế - triển khai
5 bài giảng
27 phút
Bài tập Chương: Những vấn đề chung trong thiết kế - triển khai  
Học liệu Chương: Những vấn đề chung trong thiết kế - triển khai  

Bài 1: Thiết kế phần cứng trong hệ nhúng
Học thử 6 phút

Bài 2: Lựa chọn linh kiện phần điều khiển, tính toán thông số kỹ thuật
6 phút

Bài 3: Lựa chọn vi điều khiển phù hợp
6 phút

Bài 4: Vai trò của mô phỏng trong hệ nhúng
9 phút

Đề thi Chương 2

+
Chương 3: Thiết kế hệ thống hiển thị đèn LED, LCD
3 bài giảng
11 phút
Bài tập Chương: Thiết kế hệ thống hiển thị đèn LED, LCD  
Học liệu Chương: Thiết kế hệ thống hiển thị đèn LED, LCD  

Bài 1: Thiết kế phần cứng
5 phút

Bài 2: Triển khai viết chương trình
6 phút

Đề thi Chương 3

+
Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ bước (STEPP MOTOR)
3 bài giảng
9 phút
Bài tập Chương: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ bước (STEPP MOTOR)  
Học liệu Chương: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ bước (STEPP MOTOR)  

Bài 1: Nguyễn lý - Mạch điện tử Công suất
4 phút

Bài 2: Viết chương trình
5 phút

Đề thi Chương 4

+
Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều (DC MOTOR)
3 bài giảng
17 phút
Bài tập Chương: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều (DC MOTOR)  

Bài 1: Nguyên lý - Mạch điện tử Công suất
4 phút

Bài 2: Hệ thống điều khiển - Viết chương trình
13 phút

Đề thi Chương 5

+
Chương 6: Điều chế vecto không gian trong mạch nghịch lưu
3 bài giảng
20 phút
Bài tập Chương: Điều chế vecto không gian trong mạch nghịch lưu  
Học liệu Chương: Điều chế vecto không gian trong mạch nghịch lưu  

Bài 1: Nguyên lý - Hệ thống
10 phút

Bài 2: Chương trình phát xung PWM
10 phút

Đề thi Chương 6

+
Chương 7: Truyền thông và hệ thống hiển thị - điều khiển - motor
3 bài giảng
20 phút
Bài tập Chương: Truyền thông và hệ thống hiển thị - điều khiển - motor  
Học liệu Chương: Truyền thông và hệ thống hiển thị - điều khiển - motor  

Bài 1: Truyền thông giữa 2, nhiều Vi điều khiển
10 phút

Bài 2: Triển khai một hệ đầy đủ
10 phút

Đề thi Chương7

+
Chương 8: Phát triển từ vi điều khiển đến DSP
3 bài giảng
20 phút
Bài tập Chương: Phát triển từ vi điều khiển đến DSP  
Học liệu Chương: Phát triển từ vi điều khiển đến DSP  

Bài 1: Xử lý trong tính toán
10 phút

Bài 2: Cấu trúc dựa theo từ thông, Rotor, cực từ
10 phút

Đề thi Chương 8

+
Chương 9: Thực hành
5 bài giảng
85 phút

Bài 1: Led đơn- Cách lập trình điều khiển Led đơn với vi điều khiển Atmega328
9 phút

Bài 2: Đèn Led 7 thanh- Lập trình hiển thị Led 7 thanh
41 phút

Bài 3: Hiển thị LCD 1062- Kết nối và hiển thị LCD sử dụng mod adreno
14 phút

Bài 4: Động cơ bước- Kết nối, lập trình và điều khiển cho động cơ bước
16 phút

Bài 5: Bài giới thiệu- Chương trình điều khiển đèn Led giao thông
5 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm