HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lý đại cương A1- Cơ

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

      Cơ học trong Vật lý đại cương có đặc thù nghiên cứu về các chuyển động cơ học có thể quan sát được ở vận tốc không quá lớn,  khác với cơ học lượng tử khi nghiên cứu các vận tốc siêu lớn của tương tác giữa các hệ vật có kích thước, khối lượng siêu nhỏ hoặc siêu lớn. Nói như vậy không có nghĩa là cơ học lượng tử không sử dụng các kiến thức cơ học thông thường mà cơ học lượng tử luôn đòi hỏi người học cần hiểu đúng và có khả năng vận dụng chính xác kiến thức cơ học trong các trường hợp riêng. Kiến thức cơ học trong nội dung vật lý đại cương là kiến thức hết sức cơ bản nhưng có tính chất nền tảng đối với sinh viên. Sinh viên nên củng cố các kiến thức liên quan đến phép tính vi phân, tích phân đã được học từ phổ thông khi tham dự khóa học. Nội dung chính của khóa học được trình bầy theo thứ tự như sau: Hệ quy chiếu và hệ quy chiếu quán tính. Các đại lượng vật lý cơ bản và những quy luật liên quan như: Động lượng, các định lý và định luật về động lượng; mômen động lượng, các định lý và định luật về mômen động lượng; động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng. Vận dụng xét chuyển động quay vật rắn, dao động và sóng cơ.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

        Sau khóa học này Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức:

- Những quy luật cơ bản của cơ học gồm nguyên lý tương đối và các định luật Newton.

- Các đại lượng Vật lý cơ bản và các định lý liên quan như động lượng, mômen động lượng, động năng, thế năng.

- Các định luật bảo toàn đối với 7 đại lượng Vật lý cơ bản: năng lượng, 3 thành phần động lượng, 3 thành phần mômen động lượng.

- Biết vận dụng xét chuyển động phản lực, chuyển động trong trường hấp dẫn, chuyển động quay, chuyển động sóng.

- Người học sẽ được hiểu tường tận về các đặc điểm vận tốc vũ trụ các cấp hay đặc điểm lực quán tính ... cũng như lý giải được kết cấu cơ bản của các thiết bị vận tải như máy bay trực thăng qua đặc trưng cân bằng theo định luật bảo toàn động lượng, máy bay phản lực hay tầu biển qua các đặc trưng ma sát môi trường khí - lỏng

- Hơn nữa, các quĩ đạo đặc thù và thường gặp của cơ hệ (hệ thống cơ khí kỹ thuật) cũng được đưa vào phân tích trong các ví dụ.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
29 bài giảng
341 phút
+
Chương 1: Mở đầu
3 bài giảng
49 phút
Học liệu chương 1: Mở đầu  

Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lí học
Học thử 17 phút

Bài 2: Các đại lượng vật lí
7 phút

Bài 3: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý
25 phút

+
Chương 2: Động học chất điểm
11 bài giảng
51 phút
Học liệu chương 2: Động học chất điểm  
Bài tập Chương 2: Động học chất điểm  

Bài 1: Những khái niệm mở đầu
Học thử 17 phút

Bài 2: Những đại lượng đặc trưng của động học chất điểm
16 phút

Bài 3: Các dạng chuyển động cơ đặc biệt
14 phút

Bài 4: Bài toán Vận tốc
4 phút

Dạng 1: Phương trình chuyển động. Phương trình quỹ đạo

Dạng 2: Vận tốc

Dạng 3: Gia tốc

Dạng 4: Chuyển động thẳng

Dạng 5: Sự rơi tự do

Dạng 6: Chuyển động của vật bị nén

Dạng 7: Lý thuyết động học chất điểm

+
Chương 3: Động lực học chất điểm
11 bài giảng
99 phút
Học liệu chương 3: Động lực học chất điểm  

Bài 1: Phát biểu các định luật Newton
Học thử 18 phút

Bài 2: Nguyên lí tương đối Galileo
15 phút

Bài 3: Lực hấp dẫn, trọng lực
16 phút

Bài 4: Lực hướng tâm, Lực ly tâm
11 phút

Bài 5: Động lượng của chất điểm
10 phút

Bài 6: Định luật bảo toàn động lượng của hệ chất điểm
12 phút

Bài 7: Momen động lượng của chất điểm
12 phút

Bài 8: Bài tập về lực hấp dẫn
5 phút

Dạng 1: Lý thuyết động lực học chất điểm

Dạng 2: Đinh luật 2 Newton

Dạng 3: Chuyển động của hệ vật

+
Chương 4: Cơ năng và trường lực thế
7 bài giảng
57 phút
Học liệu chương 4: Cơ năng và trường lực thế  

Bài 1: Công và công suất
11 phút

Bài 2: Khái niệm năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng
9 phút

Bài 3: Động năng và định lý về động năng
6 phút

Bài 4: Va chạm xuyên tâm
8 phút

Bài 5: Trường lực thế, thế năng, bảo toàn cơ năng
8 phút

Bài 6: Trường hấp dẫn
11 phút

Bài 7: Bài tập Định luật Bảo toàn cơ năng
4 phút

+
Chương 5: Chuyển động quay của vật rắn
8 bài giảng
47 phút
Học liệu chương 5: Chuyển động quay của vật rắn  

Bài 1: Khối tâm và phương trình chuyển động khối tâm
7 phút

Bài 2: Các đặc điểm của chyển động tịnh tiến của vật rắn
7 phút

Bài 3: Phương trình cơ bản chuyển động quay quanh một trục
13 phút

Bài 4: Momen động lượng của một hệ chất điểm
13 phút

Bài 5: Công và động năng của vật rắn
7 phút

Dạng 1: Lý thuyết chuyển động quay của vật rắn

Dạng 2: Momen quán tính

Các dạng Bài tập khác

+
Chương 6: Dao động và sóng cơ
4 bài giảng
38 phút
Học liệu chương 6: Dao động và sóng cơ  
Tài liệu môn học.  
Bài tập tự luyện  
Đề thi số 01  
Đề thi số 02  
Đề thi số 03  

Bài 1: Giao động cơ
21 phút

Bài 2: Sóng cơ
17 phút

Dao động cơ

Đề thi kết thúc môn học.

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm