HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lý đại cương A2- Nhiệt

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Với yêu cầu về kiến thức nền toán học không cao, Sinh viên các khối ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ từ học kỳ 1 đã bắt đầu có thể tiếp cận với khối kiến thức này bao gồm các nội dung: Thuyết động học phân tử sử dụng thống kê giải thích và tính các lượng: nhiệt độ, áp suất, nội năng (khí lý tưởng). Vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các quá trình chuyển trạng thái nhiệt. Xét chiều diễn biến của các quá trình nhiệt, nguyên lý tăng entrôpi; ứng dụng vào động nhiệt. Trạng thái tới hạn. 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên được tìm hiểu sâu và nâng cao cũng như đi sâu các nội dung về Nhiệt.  Sinh viên được trang bị các kiến thức:

- Nhận thức được cơ sở của các hiện tượng nhiệt là chuyển động hỗn loạn của các phân tử.

- Các phương pháp nghiên cứu các hiện tượng nhiệt là phương pháp thống kê (thống kê Maxwell, Boltzmann) và phương pháp nhiệt động (nguyên lý 1, nguyên lý 2).

- Biết vận dụng xét các quá trình biến đổi nhiệt cơ bản: đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt và ứng dụng trong động cơ nhiệt.

- So sánh được đặc điểm của khí thực và khí lý tưởng

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
13 bài giảng
156 phút
+
Chương 1: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố
6 bài giảng
86 phút
Học liệu Chương Thuyết động học phân tử các chất khí và Định luật phân bố  
Bài tập Chương  

Bài 1: Các đặc trưng cơ bản của chất khí
Học thử 23 phút

Bài 2: Phương trình trạng thái khí lý tưởng
12 phút

Bài 3: Thuyết động học phân tử
20 phút

Bài 4: Định luật phân bổ hạt theo vận tốc của Maxwell
12 phút

Bài 5: Số bậc tự do, Nội năng khí lý tưởng
7 phút

Bài 6: Công thức khí áp. Định luật phân bố hạt theo thế năng của Boltzmann
12 phút

+
Chương 2: Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học
4 bài giảng
33 phút
Học liệu Chương Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học  
Bài tập Chương  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 2 phút

Bài 2: Nội năng của một hệ nhiệt động, công và nhiệt
Học thử 4 phút

Bài 3: Định luật 1 Nhiệt động lực học
11 phút

Bài 4: Khảo sát các quá trình cân bằng
16 phút

+
Chương 3: Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học
3 bài giảng
17 phút
Học liệu chương Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học  
Bài tập Chương  

Bài 1: Những hạn chế của Nguyên lý thứ Nhất nhiệt động lực học. Quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch
Học thử 6 phút

Bài 2: Nguyên lý thứ Hai của nhiệt động lực học. Chu trình Carnot và Định lý Carnot
8 phút

Bài 3: Hàm Entropy
3 phút

+
Chương 4: Khí thực
3 bài giảng
17 phút
Học liệu Chương Khí thực  
Bài tập tự luyện  
Các hiện tượng vận chuyển vật chất trong cơ thể sống- Nhiệt động học hệ sinh học  
Bài tập Chương  
Bài tập Tổng hợp  

Bài 1: Phân biệt khí thực và khí lý tưởng
11 phút

Bài 2: Trạng thái tới hạn, hiệu ứng Joule-Thomson
6 phút

Đề thi kết thúc môn học.

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm