HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Lý thuyết điều khiển tự động

Tiến Sĩ Đào Phương Nam | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Trang bị cho sinh viên các kiến thức ban đầu về phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển cho một hệ bất kỳ trong Công nghiệp và đời sống với các ứng dụng như Biến tần (cấp điện cho thang máy, máy sản xuất,…), Robot công nghiệp, …

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật từ học kỳ 3 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

  • Nắm bắt các phương pháp tiếp cận cơ bản trong thiết kế cấu trúc điều khiển (theo hàm truyền, theo miền không gian trạng thái,…) trên miền liên tục.
  • Có được những hiểu biết cơ bản về triển khai 1 cấu trúc điều khiển trong thực tế.

Nội dung khóa học sẽ tập trung vào các kỹ thuật Mô hình hóa, Phân tích và Thiết kế điều khiển trên miền liên tục cho hệ tuyến tính.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
16 bài giảng
228 phút
+
Chương 1: Giới thiệu lý thuyết điều khiển
1 bài giảng
4 phút
Bài tập Chương: Giới thiệu lý thuyết điều khiển  
Học liệu Chương: Giới thiệu lý thuyết điều khiển  

Bài 1: Giới thiệu khóa học lý thuyết điều khiển tự động
Học thử 4 phút

+
Chương 2: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong miền phức
6 bài giảng
77 phút
Bài tập Chương: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong miền phức  
Học liệu Chương: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong miền phức  

Bài 1: Tín hiệu - Hệ thống
Học thử 11 phút

Bài 2: Hàm truyền
18 phút

Bài 3: Phân tích
17 phút

Bài 4: Thiết kế bộ điều khiển
11 phút

Bài 5: Các đường đặc tính cơ bản và ứng dụng phân tích
20 phút

Đề thi Chương 2

+
Chương 3: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong không gian trạng thái
11 bài giảng
145 phút
Bài tập Chương: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong không gian trạng thái  
Học liệu Chương: Lý thuyết điều khiển tuyến tính, liên tục, trong không gian trạng thái  

Bài 1: Mô tả mô hình trên không gian trạng thái sử dụng Vector - Ma trận
15 phút

Bài 2: Xác định đáp ứng mô hình trên không gian trạng thái
11 phút

Bài 3: Ổn định Lyapunov trong điều khiển cơ bản
15 phút

Bài 4: Ổn định Lyapunov trong điều khiển nâng cao
19 phút

Bài 5: Tính điều khiển được quan sát được của hệ thống
10 phút

Bài 6: Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái
16 phút

Bài 7: Thiết kế bộ quan sát trạng thái và phản hồi theo nguyên lý tách
18 phút

Bài 8: Bài tập về điều khiển trên miền tần số phức
16 phút

Bài 9: Bài tập về Điều khiển trên miền không gian, trạng thái
12 phút

Bài 10: Bài tập bổ sung
13 phút

Đề thi Chương 3

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm