HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Điều khiển Logic và PLC

Tiến Sĩ Dương Minh Đức | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học Điều khiển logic và PLC cung cấp cho sinh viên có một cái nhìn khái quát về điều khiển logic, đặc biệt là điều khiển logic trong công nghiệp, và trang bị cho học viên một số công cụ phân tíchthiết kế điều khiển một công nghệ tự động hóa có tính chất là các sự kiện rời rạc. 

Cụ thể học viên sẽ được trang bị các kiến thức về mô tảphân tích một mạch logic, tổng hợp và tối thiểu hóa mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tuần tự, các nguyên tắc điều khiển logicbảo vệ cơ bản. Thêm vào đó, để có thể triển khai các thuật toán logic đã được thiết kế, khóa học giới thiệu một thiết bị lập trình trong công nghiệp là PLC. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về cấu trúc, hoạt động, ngôn ngữ lập trình của PLC, cũng như giới thiệu các thiết bị chấp hành trong hệ thống tự động hóa và ghép nối, giao tiếp với PLC.

Đối tượng khóa học:

* Học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật 
* Các kỹ thuật viên, kỹ sư đang làm việc với các hệ thống tự động hóa

Điều kiện khóa học:

* Có kiến thức cơ bản về hệ thống số 
* Có khả năng sử dụng máy tính ở mức cơ bản

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Phân tích một hệ thống tự động hóa có tính chất rời rạc
  • Thiết kế điều khiển các bài toán có tính chất rời rạc trong công nghiệp
  • Lập trình, ghép nối PLC với các thiết bị trong hệ thống tự động hóa
  • Thiết kế một hệ thống tự động hóa theo yêu cầu công nghệ đặt ra
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
21 bài giảng
298 phút
26 phút
43 phút
43 phút
55 phút
Bài tập 1  
Bài tập 2  
Bài tập 3  
Bài tập 4  
Bài tập 5  
Bài tập 6  
Bài tập 7  
Bài tập 8  
Bài tập 9  
Bài tâp 10  
Học liệu Khóa học  






Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Các môn học đảm nhiệm:

Điều khiển logic & PLC

Kỹ thuật robot

Các hướng nghiên cứu chính:

Điều khiển chống rung các cơ cấu linh hoạt

Điều khiển hệ robot vận hành song phương

Robot trợ giúp con người trong các lĩnh vực công nghiệp, y học

Quá trình đào tạo:

- 2005 - 2008: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Công nghệ Toyohashi - Nhật Bản

- 2003 - 2005: Thạc sĩ tại Trường ĐH Công nghệ Toyohashi - Nhật Bản

- 1997 - 2002: Kỹ sư Tự động hóa tại Trường ĐH BKHN

Quá trình công tác:

- 2002 – Nay: Giảng viên tại Bộ môn Tự động hóa CN, Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa HN

- 2017 – 2019: Nghiên cứu viên – Đại học công nghệ Toyohashi và Đại học Công nghệ Kanagawa – Nhật Bản

 

Công bố khoa học điển hình: 

* Tạp chí khoa học nước ngoài:

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Takanori Miyoshi and Takashi Imamura, “Telerehabilitation Robot System with Haptic Feedback by Means of Brake and Deadband Control Towards Home Medical Welfare Support”, Transactions of Institute of Systems, Control, and Information Engineering (ISCIE), Vol. 20, No. 7, July 2007, pp. 309-320.

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Kamigaki Toshio, and Kawamura Hirotoshi, “Development of A Vibration Suppression GUI Tool based on Input Preshaping and Its Application to Semiconductor Wafer Transfer Robot”, International Journal of Automation Technology, Vol.2, No.6, 2008, pp. 479-485.

- Takashi Imamura, Takanori Miyoshi, Kazunari Miyake, Shinichi Arai, Tatsuya Okada, Manabu Yamamoto, Minh Duc Duong, Masayuki Okabe, Hideo Kitagawa, Tomoyasu Ichimura, Eiji Nishiyama, Yasunori Kawai, Shinya Oyama, and Kazuhiko Terashima, “Educational Project for Robotics and Mechatronics Using Tele-Control System Between National College of Technology and Toyohashi University of Technology”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21, No.3, 2009, pp. 384-393.

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, Takanori Miyoshi, and Tatsuya Okada, Rehabilitation System Using Teleoperation with Force-Feedback-Based Impedance Adjustment and EMG-Moment Model for Arm Muscle Strength Assessment”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.22, No.1, 2010, pp. 10-20.

* Tạp chí khoa học trong nước:

- Nguyen Kim Dung, Duong Minh Duc, Nguyen Huy Phuong, Online Calculation of Time Varying Gain to Stabilize the Bilateral Teleoperation System, Journal of Science and Technology Technical Universities, 2016

* Kỷ yếu Hội nghị khoa học nước ngoài:

- Minh Duc Duong, ChisatoTeraoka, Takashi Imamura and Kazuhiko Terashima, “Master-Slave System with Teleoperation for Rehabilitation”,16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 2005.

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima and Takashi Imamura, “Teleoperation with Haptic Feedback by Means of Electromagnetic Brake and Deadband Control for Rehabilitation”, IEEE International Conference on Control Application CCA 2006, Munich, Germany, 2006, pp. 1331-1336.

- Minh Duc Duong, Takanori Miyoshi, Kazuhiko Terashima, and Erick Joel Rodriguez-Seda, “Analysis and Design of Position-Force Teleoperation with Scattering Matrix”, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 6-11, 2008, pp. 12715-12720.

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima, and Takanori Miyoshi, “EMG-Moment Model of Human Arm for Rehabilitation Robot System”,10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICRCV2008, Hanoi, Vietnam, 2008.

- Minh Duc Duong, Kazuhiko Terashima and Takanori Miyoshi, “A Novel Stable Teleoperation with Haptic Feedback by Means of Impedance Adjustment via Arbitrary Time Delay Environment for Rehabilitation”,IEEE International Conference on Control Application CCA 2009, Saint Petersburg, Russia, 2009, pp. 1744-1749.

- Minh Duc Duong and Kazuhiko Terashima, “Development of Vibration Suppression GUI Tool based Input Preshaping Control and Its Applications to Wafer Transfer Robot and Gantry Loader Systems” The European Control Conference 2009, Budapest, Hungary, 2009.

- Minh Duc Duong, Takanori Miyoshi and Kazuhiko Terashima, “Teleoperation With Time Varying Delay Using Scattering Matrix and Wave Filter”,9th International Symposium on Robot Control (SYROCO'09), Gifu, Japan, 2009, pp. 547-552.

- Duong Minh Duc and Nguyen Huy Phuong, “Performance Improvement for Bilateral Teleoperation System with Variable Time Delay Communication”, The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering November 17-18, 2016, Hanoi, Vietnam.

- MiyoshiTakanori, Duong Minh Duc, Meier Janik Jonathan, Bilateral Teleoperation Control of Kagome Dancing Robot, 2018 IEEE International Conference on Intelligence and Safety for Robotics, August 24-27, 2018, Shenyang, China

* Kỷ yếu Hội nghị trong nước:

- Minh Duc Duong and QuyThinh Dao, “Online Calculation of Time Varying Gain to Stabilize the Bilateral Teleoperation System, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015

- Lam Nguyen Tung and Duc Duong Minh, “Position control and vibration suppression of a flexible overhead crane system”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015

- QuyThinh Dao, Minh Duc Duong and Van Nam Dinh, “Sloshing suppression control of rectangle liquid container transfer using Hybrid Shape Approach”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015.(in Vietnamese)

- Xuan Thuong Tuong, Minh Duc Duong and Tung Lam Nguyen, “Vibration Suppression Control of 3D Overhead Crane using Hybrid Shape Approach”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015 (in Vietnamese)

- Manh Quy Le, Duc Minh Nguyen, Minh Duc Duong, Tung Lam Nguyen and Van AnNgo, “Combining of Obstacle Avoidance and Vibration Suppresion Control for Overhead Crane”, 3rd Vietnam Conference on Control and Automation, VCCA 2105, Thai Nguyen, Vietnam, 2015 (in Vietnamese)