HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điều khiển Logic và PLC

Tiến Sĩ Dương Minh Đức | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học Điều khiển logic và PLC cung cấp cho sinh viên có một cái nhìn khái quát về điều khiển logic, đặc biệt là điều khiển logic trong công nghiệp, và trang bị cho học viên một số công cụ phân tíchthiết kế điều khiển một công nghệ tự động hóa có tính chất là các sự kiện rời rạc. 

Cụ thể học viên sẽ được trang bị các kiến thức về mô tảphân tích một mạch logic, tổng hợp và tối thiểu hóa mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tuần tự, các nguyên tắc điều khiển logicbảo vệ cơ bản. Thêm vào đó, để có thể triển khai các thuật toán logic đã được thiết kế, khóa học giới thiệu một thiết bị lập trình trong công nghiệp là PLC. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về cấu trúc, hoạt động, ngôn ngữ lập trình của PLC, cũng như giới thiệu các thiết bị chấp hành trong hệ thống tự động hóa và ghép nối, giao tiếp với PLC.

Đối tượng khóa học:

* Học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật 
* Các kỹ thuật viên, kỹ sư đang làm việc với các hệ thống tự động hóa

Điều kiện khóa học:

* Có kiến thức cơ bản về hệ thống số 
* Có khả năng sử dụng máy tính ở mức cơ bản

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Phân tích một hệ thống tự động hóa có tính chất rời rạc
  • Thiết kế điều khiển các bài toán có tính chất rời rạc trong công nghiệp
  • Lập trình, ghép nối PLC với các thiết bị trong hệ thống tự động hóa
  • Thiết kế một hệ thống tự động hóa theo yêu cầu công nghệ đặt ra
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
22 bài giảng
302 phút
+
Chương 1: Cơ sở cho Điều khiển logic
3 bài giảng
33 phút

Bài 1: Khái niệm điều khiển logic
Học thử 6 phút

Bài 2: Đại số logic
Học thử 10 phút

Bài 3: Biểu diễn hàm logic
17 phút

+
Chương 2: Tổng hợp và tối thiểu hóa mạch logic tổ hợp
2 bài giảng
26 phút

Bài 1: Tổng hợp mạch Logic tổ hợp
10 phút

Bài 2: Tối thiểu hóa mạch Logic tổ hợp
16 phút

+
Chương 3: Tổng hợp mạch logic tuần tự
6 bài giảng
98 phút

Bài 1: Khái niệm về mạch logic tuần tự
8 phút

Bài 2: Tổng hợp mạch logic tuần tự bằng phương pháp ma trận trạng thái - Phần 1
26 phút

Bài 3: Tổng hợp mạch logic tuần tự bằng phương pháp ma trận trạng thái - Phần 2
24 phút

Bài 4: Tổng hợp mạch logic tuần tự bằng phương pháp ma trận trạng thái - Phần 3
9 phút

Bài 5: Tổng hợp mạch logic tuần tự bằng phương pháp GRAFCET- Phần 1
15 phút

Bài 6: Tổng hợp mạch logic tuần tự bằng phương pháp GRAFCET- Phần 2
16 phút

+
Chương 4: Một số nguyên tắc điều khiển và bảo vệ cơ bản
3 bài giảng
43 phút

Bài 1: Một số nguyên tắc điều khiển cơ bản
24 phút

Bài 2: Một số mạch bảo vệ cơ bản
13 phút

Bài 3: Nguyên tắc thiết kế sơ đồ và lắp ráp
6 phút

+
Chương 5: Tổng quan về PLC
2 bài giảng
43 phút

Bài 1: Giới thiệu chung về PLC
22 phút

Bài 2: Giới thiệu chuẩn IEC61131-3 cho lập trình PLC
21 phút

+
Chương 6: Kỹ thuật lập trình PLC
5 bài giảng
55 phút
Bài tập 1  
Bài tập 2  
Bài tập 3  
Bài tập 4  
Bài tập 5  
Bài tập 6  
Bài tập 7  
Bài tập 8  
Bài tập 9  
Bài tâp 10  
Học liệu Khóa học  

Bài 1: Chu trình thiết kế chương trình PLC
10 phút

Bài 2: Các ngôn ngữ lập trình theo chuẩn IEC 61131-3 - Phần 1
14 phút

Bài 3: Các ngôn ngữ lập trình theo chuẩn IEC 61131-3 - Phần 2
17 phút

Bài 4: Thiết kế chương trình sử dụng hàm logic
7 phút

Bài 5: Thiết kế chương trình sử dụng SFC
7 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm