HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

GIỚI THIỆU

Nội dung của học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học bao gồm bốn phần:

- Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học: Những khái niệm về khoa học, vai trò của khoa học, phân loại khoa học, cách mạng khoa học; khái quát về nghiên cứu khoa học, đặc điểm và phân loại khoa học, trình tự nghiên cứu khoa học.

- Nội dung của phương pháp nghiên cứu khoa học: Hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học.

- Nội dung chủ yếu của đề tài nghiên cứu khoa học: Khái niệm và phân loại đề tài nghiên cứu khoa học; lựa chọn vấn đề và đề tài nghiên cứu; xây đựng đề cương đề tài tốt nghiệp; xây đựng thuyết minh đề tài các cấp; tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học.

- Nội dung về báo cáo khoa học: Phương pháp viết báo cáo đề tài tốt nghiệp đại học; phương pháp viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp; phương pháp viết bài báo và báo cáo hội nghị; phương pháp viết sách chuyên khảo khoa học.

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể nắm bắt được:

  • Kiến thức: Học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học giúp cho sinh viên biết cách tiếp cận với khoa học, nắm được các nguyên tắc thực hiện nghiên cứu khoa học, cách xác định và lựa chọn vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết đề cương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, cách viết báo cáo và công bố kết quả của đề tài khoa học. Khi học xong học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất để tham gia nghiên cứu khoa học.
  • Kĩ năng: Học phần Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học giúp cho sinh viên có khả năng tư duy logic khoa học, biết suy luận khoa học, biết phân tích khoa học.
  • Thái độ: Có trách nhiệm, đạo đức, trung thực, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hành vi thái độ chuẩn mực, xử lí tình huống chuyên nghiệp; có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc; có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
18 bài giảng
157 phút
48 phút
41 phút
45 phút
23 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ:

  • Năm bảo vệ: 1990  Nơi bảo vệ: Đức
  • Ngành: Nông nghiệp  Chuyên ngành: Nông học

 Chức danh khoa học:

- Phó giáo sư: Năm phong: 2002. Nơi phong: Việt Nam

- Giáo Sư: Năm phong: 1990. Nơi phong: Đức

Cơ quan công tác:

- Đại học Nông Lâm

Quá trình đào tạo:

- 1978: Tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

- 1990:  Tiến sĩ Trường Đại học tổng hợp Halle - Đức. Chuyên môn: Nông học

- 1999 - 2003: Văn bằng Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Viện Đại học mở Hà Nội

Chuyên môn chính:

- Nông nghiệp - Lâm nghiệp

- Tài nguyên-Môi trường

Kinh nghiệm làm việc và thành tích KHCN:

1978 - 1986: Cán bộ giảng dạy - Trường Đại học NN3 Bắc Thái 

1986 - 1990: Nghiên cứu sinh Trường Đại học tổng hợp Halle, Đức

1990 - 2006: Cán bộ giảng dạy; trưởng bộ môn Kho học đất; P.trưởng phòng KH&QHQT. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2006 - 3/2013: Trưởng bộ môn Khoa học đất, Trưởng phòng HCTC. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

4/2013 - Nay: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Bài báo khoa học:

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của vải Hùng Long tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2008,số 29/2008.

- Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, The FPR cassava project and impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho provinces of North Vietnam. Proceedings of the workshop on Nippon Foundation cassava project in Thailand, Vietnam and China - Thai Nguyen, Vietnam, Oct. 27 - 31, 2003. 2008.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Kết quả bước đầu về thu thập một số loại cây có khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2009. 34/2009

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP. Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên. 2010.14

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm As trong nước ngầm ở khu vực thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. 2012, 40/2012.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013. 2013, 9/2013.

- Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013. 2013, 9/2013.

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

- Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên, 2006 - 2007. Bộ GD&ĐT.

- Nghiên cứu phương pháp tiếp cận tham gia trong nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng núi Đông Nam Á, 2001 - 2009. Hợp tác với Đức trong Upland program.

- Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc, 2009 - 2010. Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tieeu chuẩn VietGAP, 2009 - 2012. Tỉnh Thái Nguyên.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức