HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

A2 Giải tích 1A (Dành cho: Kỹ thuật, công nghệ, công trình...)

Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học giúp sinh viên hiểu rõ hơn các khái niệm tưởng chừng như quen thuộc về dãy số, hàm số một biến ở bậc phổ thông nhằm vận dụng đúng trong thực tiễn cũng như các bài toán yêu cầu các phép tính giải tích cho hàm nhiều biến phương pháp tính toán giải tích (giới hạn, liên tục, đồ thị hàm số,  đạo hàm/vi phân – nguyên hàm/tích phân, khai triển hàm số thành chuỗi Taylor – Maclaurin ....). 

Các định lý, phương pháp và công cụ toán học mạnh cho phép các kỹ sư tương lai tự tin hơn trong tính toán kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao. Các khái niệm mới như tích phân suy rộng, SUP, INF .. đều yêu cầu sinh viên tiếp thu nhanh chóng cùng với các khái niệm về hàm đa biến, các dạng miền tương ứng, cực trị không/có điều kiện, đạo hàm riêng/vi phân toàn phần ....

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Sinh viên được tìm hiểu sâu và nâng cao về dãy số, các phép toán giải tích cho hàm một biến số, ... 
  • Sinh viên sẽ được tiếp cận một khối lượng rất lớn kiến thức mới về tính ứng dụng của các định lý hàm khả vi, xấp xỉ đa thức cho các hàm số bất kỳ ... 
  • Sinh viên có thể tự giải đáp các băn khoăn từ bậc học phổ thông về nhiều bài toán thực tiễn thông qua các ví dụ thực tế qua đó sẽ nhìn nhận chính xác về vai trò to lớn của “việc học toán một cách thực thụ” trong các ứng dụng thực tiễn và công việc.  
  • Khóa học hướng người học tới việc nhận thức đúng đắn về xấp xỉ giá trị hàm số quanh lân cận với độ chính xác theo yêu cầu trong kỹ thuật tính toán kỹ thuật nhằm tiếp cận phương pháp vận dụng giải tích số qua các thuật toán trên máy tính. Việc thay đổi tư duy và cách nhìn nhận trong tính toán sẽ  cho phép các sinh viên tiếp cận việc ứng dụng tin học một cách hiệu quả trong lĩnh vực sẽ làm việc trong tương lai.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
71 bài giảng
289 phút
+
Chương 1: Dãy số
4 bài giảng
28 phút
Học liệu Chương: Dãy số  
Bài tập Chương: Dãy số  

Bài 1: Một số định nghĩa về dãy số thực
Học thử 3 phút

Bài 2: Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn dãy số (GHDS)
19 phút

Bài 3: Bài tập Tìm giới hạn dãy số bằng định lý kẹp
4 phút

Bài 4: Bài tập Tìm giới hạn dãy số bằng cách chuyển qua giới hạn
2 phút

+
Chương 2: Giới hạn và vi phân hàm một biến số
29 bài giảng
156 phút
Học liệu Chương: Giới hạn và vi phân hàm một biến số  
Bài tập Chương: Giới hạn và vi phân hàm một biến số  

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
15 phút

Bài 2: Bài tập Tính chẵn lẻ của hàm số
3 phút

Bài 3: Bài tập Tính tuần hoàn của hàm số
2 phút

Bài 4: Bài tập Xác định hàm ngược
2 phút

Bài 5: Căn bản về giới hạn hàm số
Học thử 6 phút

Bài 6: Bài tập Giới hạn hàm mũ
2 phút

Bài 7: Tính liên tục của hàm số
7 phút

Bài 8: Bài tập Xác định tính liên tục tại 1 điểm
3 phút

Bài 9: Bài tập Phân loại điểm gián đoạn
2 phút

Bài 10: Bài tập Sử dụng tính liên tục để khảo sát nghiệm
3 phút

Bài 11: Đạo hàm
10 phút

Bài 12: Bài tập Tính đạo hàm tại 1 điểm
3 phút

Bài 13: Bài tập Tính đạo hàm cấp cao hàm phân thức, lượng giác,mũ
6 phút

Bài 14: Bài tập Tính đạo hàm cấp cao bằng công thức Leibniz
5 phút

Bài 15: Bài tập Tìm giới hạn bằng quy tắc L’Hospital
5 phút

Bài 16: Vi phân
5 phút

Bài 17: Bài tập Tính gần đúng bằng vi phân
2 phút

Bài 18: Bài tập Định lý Roll khảo sát số nghiệm phương trình
3 phút

Bài 19: Bài tập Định Lagrange chứng minh bất đẳng thức
3 phút

Bài 20: Bài tập Tìm giới hạn bằng khai triển Maclaurin
5 phút

Bài 21: Một số định lý hàm khả vi
20 phút

Bài 22: Một số qui tắc tìm giới hạn hàm số ( bổ sung )
15 phút

Bài 23: Bài tập Vô cùng bé (1)
3 phút

Bài 24: Bài tập Vô cùng bé (2)
3 phút

Bài 25: Bài tập Vô cùng lớn
2 phút

Bài 26: Bài tập Tìm giới hạn bằng quy tắc L’Hospital
5 phút

Bài 27: Khảo sát hàm số, đường cong
10 phút

Bài 28: Bài tập Tìm tiệm cận
4 phút

Bài 29: Bài tập Chứng minh bất đẳng thức bằng hàm số
2 phút

+
Chương 3: Phép tính tích phân hàm một biến số
20 bài giảng
142 phút
Học liệu Chương: Phép tính tích phân hàm một biến số  
Bài tập Chương: Phép tính tích phân hàm một biến số  

Bài 1: Tích phân bất định (nguyên hàm) - Phần 1
19 phút

Bài 2: Tích phân bất định (nguyên hàm) - Phần 2
11 phút

Bài 3: Bài tập Tích phân từng phần
3 phút

Bài 4: Bài tập Tích phân hàm phân thức
7 phút

Bài 5: Bài tập Tích phân hàm lượng giác (1)
3 phút

Bài 6: Bài tập Tích phân hàm lượng giác (2)
3 phút

Bài 7: Bài tập Tích phân hàm vô tỷ
3 phút

Bài 8: Tích phân xác định
12 phút

Bài 9: Bài tập Tính đạo hàm tích phân
2 phút

Bài 10: Bài tập Tính giới hạn hàm số bằng L’Hospital và đạo hàm tích phân
4 phút

Bài 11: Ứng dụng của tích phân xác định
24 phút

Bài 12: Bài tập Tính diện tích hình phẳng
3 phút

Bài 13: Bài tập Tính độ dài đường cong phẳng
4 phút

Bài 14: Bài tập Tính thể tích vật thể
2 phút

Bài 15: Bài tập Tính diện tích mặt tròn xoay
5 phút

Bài 16: Bài tập Sử dụng tích phân để tính giới hạn của tổng
3 phút

Bài 17: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 1
17 phút

Bài 18: Bài tập Tính tích phân suy rộng
3 phút

Bài 19: Tích phân suy rộng (TPSR) loại 2
5 phút

Bài 20: Bài tập Khảo sát tính hội tụ của tích phân suy rộng
9 phút

+
Chương 4: Hàm đa biến
5 bài giảng
51 phút
Học liệu Chương: Hàm đa biến  
Bài tập Chương: Hàm đa biến  

Bài 1: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa - Phần 1
7 phút

Bài 2: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa - Phần 2
21 phút

Bài 3: Giới hạn và tính liên tục của hàm đa biến
15 phút

Bài 4: Bài tập Sự liên tục của hàm đa biến (1)
5 phút

Bài 5: Bài tập Sự liên tục của hàm đa biến (2)
3 phút

+
Chương 5: Đạo hàm riêng, vi phân và cực trị của hàm đa biến
13 bài giảng
82 phút
Học liệu Chương: Đạo hàm riêng, vi phân và cực trị của hàm đa biến  

Bài 1: Đạo hàm riêng và vi phân của hàm đa biến dạng tường minh
21 phút

Bài 2: Bài tập Tìm đạo hàm của hàm đa biết bằng giới hạn
2 phút

Bài 3: Bài tập Đạo hàm hàm hợp
4 phút

Bài 4: Bài tập Đạo hàm hàm ẩn cho bởi phương trình
2 phút

Bài 5: Bài tập Đạo hàm hàm ẩn cho bởi hệ phương trình
3 phút

Bài 6: Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao
8 phút

Bài 7: Bài tập Tính gần đúng bằng vi phân
4 phút

Bài 8: Bài tập Tính vi phân cấp cao
3 phút

Bài 9: Cực trị của hàm số nhiều biến số
14 phút

Bài 10: Cực trị của hàm số nhiều biến số - Phần 2
12 phút

Bài 11: Bài tập Cực trị không có điều kiện
4 phút

Bài 12: Bài tập Cực trị có điều kiện
2 phút

Bài 13: Bài tập Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm
3 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm