HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Quá trình thiết bị truyền nhiệt (cho Hóa – Thực phẩm)

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Chiến | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học Quá trình Truyền nhiệt không chỉ giải thích nguyên nhân của quá trình mà cung cấp cách tính toán mức độ trao đổi nhiệt giữa các vật và môi trường. Dựa vào các quy luật trao đổi nhiệt, các bạn có thể xác định quy luật phân bố nhiệt độ và giá trị của dòng nhiệt là nhiệt lượng truyền đi qua một diên tích trong một thời gian, từ đó xác định dạng kết cấu và kích thước thiết bị trao đổi nhiệt cũng như tăng cường hay hạn chế sự trao đổi nhiệt giữa các vật tùy theo yêu cầu.

Khóa học còn cung cấp quá trình và thiết bị lạnh là kỹ thuật trao đổi nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.

Đối tượng học:

-       Sinh viên các trường cao đẳng, đại học muốn bổ sung thêm  kiến thức về các quá trình truyền nhiệt

-       Các bạn đã đi làm muốn tìm hiểu và bổ trợ kiến thức.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC
  • Khóa học “Quá trình và thiết bị truyền nhiệt” cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình như dẫn nhiệt, cấp nhiệt, bức xạ nhiệt.
  • Khóa học trang bị những kiến thức về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm của các máy và thiết bị cho quá trình tương ứng.
  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể nắm rõ các kiến thức về các quá trình sử dụng trong ngành Thực phẩm như: Chần hấp, nướng, thanh trùng., hệ thống lạnh và điều hòa không khí.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
41 bài giảng
359 phút
+
Chương 1: Truyền nhiệt
17 bài giảng
123 phút
Học liệu Chương: Truyền nhiệt  
Bài tập Chương: Truyền nhiệt  

Bài 1: Các kiến thức truyền nhiệt cơ bản
10 phút

Bài 2: Khái niệm về dẫn nhiệt
Học thử 8 phút

Bài 3: Định luật Furie và độ dẫn nhiệt
4 phút

Bài 4: Phương trình vi phân dẫn nhiệt
3 phút

Bài 5: Dẫn nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng và tường ống 1 lớp và nhiều lớp
4 phút

Bài 6: Dẫn nhiệt đẳng nhiệt qua tường ống 1 lớp và nhiều lớp
Học thử 2 phút

Bài 7: Ví dụ
3 phút

Bài 8: Định luật về cấp nhiệt
26 phút

Bài 9: Đồng dạng nhiệt và các chuẩn số đồng dạng
17 phút

Bài 10: Các công thức thực nghiệm về cấp nhiệt
9 phút

Bài 11: Khái niệm chung
9 phút

Bài 12: Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
3 phút

Bài 13: Bức xạ nhiệt giữa 2 vật thể rắn
3 phút

Bài 14: Khái niệm chung về truyền nhiệt
7 phút

Bài 15: Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định
11 phút

Bài 16: Ví dụ
4 phút

Đề thi Chương 1

+
Chương 2: Đun nóng – Làm nguội
6 bài giảng
32 phút
Học liệu Chương: Đun nóng và làm nguội  
Bài tập Chương: Đun nóng và Làm nguội  

Bài 1: Mạng nhiệt nguồn nhiệt, chất tải nhiệt và phụ tải tiêu thụ nhiệt
15 phút

Bài 2: Khói lò
5 phút

Bài 3: Điện năng
4 phút

Bài 4: Khí thải tự nhiên
4 phút

Bài 5: Làm nguội
4 phút

Đề thi Chương 2

+
Chương 3: Các thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản
4 bài giảng
51 phút
Học liệu Chương: Các thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản  
Bài tập Chương: Các thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản  

Bài 1: Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt
7 phút

Bài 2: Các thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp
24 phút

Bài 3: Các thiết bị dạng ống chùm
20 phút

Đề thi Chương 3

+
Chương 4: Ngưng tụ, bốc hơi
3 bài giảng
21 phút
Học liệu Chương: Ngưng tụ, bay hơi  
Bài tập Chương: Ngưng tụ, bốc hơi  

Bài 1: Ngưng tụ
13 phút

Bài 2: Bốc hơi
8 phút

Đề thi Chương 4

+
Chương 5: Quá trình và thiết bị chần, hấp
3 bài giảng
16 phút
Học liệu Chương: Quá trình thiết bị chần, hấp  

Bài 1: Khái niệm và cơ sở khoa học
7 phút

Bài 2: Ảnh hưởng của quá trình chần, hấp đến chất lượng sản phẩm
9 phút

Đề thi Chương 5

+
Chương 6: Quá trình và thiết bị nướng
3 bài giảng
15 phút
Học liệu Chương: Quá trình và thiết bị nướng  

Bài 1: Khái niệm, cở sở khoa học và mục đích của quá trình nướng
5 phút

Bài 2: Những biến đổi nguyên liệu sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nướng
10 phút

Đề thi Chương 6

+
Chương 7: Quá trình và thiết bị thanh trùng
3 bài giảng
13 phút
Học liệu Chương: Quá trình và thiết bị thanh trùng  

Bài 1: Khái niệm phân loại mục đích
5 phút

Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng tới chế độ thanh trùng
8 phút

Đề thi Chương 7

+
Chương 8: Chuyển hóa nhiệt trực tiếp trên vật liệu của các tác nhân vật lý
2 bài giảng
10 phút

Bài 1: Bức xạ điện từ - Vi sóng. Dòng điện cảm ứng - Bếp từ
6 phút

Bài 2: Ứng dụng của vi sóng
4 phút

+
Chương 9: Những khái niệm cơ bản của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí
3 bài giảng
23 phút
Học liệu Chương: Những khái niệm cơ bản của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí  

Bài 1: Những ứng dụng của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí
4 phút

Bài 2: Biến đổi của vật liệu và tác nhân lạnh, chất tải lạnh, chất hấp thụ
19 phút

Đề thi Chương 9

+
Chương 10: Tổng quan các hệ thống lạnh và điều hòa không khí
6 bài giảng
48 phút
Học liệu Chương: Tổng quan các hệ thống lạnh và điều hòa không khí  
Bài tập Chương: Tổng quan các hệ thống lạnh và điều hòa không khí  

Bài 1: Giới thiệu về đồ thị P-h, T-s
5 phút

Bài 2: Chu trình carnot ngược chiều, chu trình khô
12 phút

Bài 3: Chu trình quá lạnh và quá nhiệt, chu trình hồi nhiệt
6 phút

Bài 4: Các bước tính toán thông số chu trình, chu trình thực
12 phút

Bài 5: Chu trình máy lạnh nén hơi nhiều áp
13 phút

Đề thi Chương 10

+
Chương 11: Chế biến và bảo quản các sản phẩm lạnh nông sản - Thực phẩm
3 bài giảng
28 phút
Học liệu Chương: Chế biến và bảo quản các sản phẩm lạnh nông sản và Thực phẩm  
Bài tập Tổng hợp  

Bài 1: Tính chất nhiệt, làm lạnh, cấp đông của thực phẩm
16 phút

Bài 2: Các yêu cầu cơ bản kho lạnh đông
12 phút

Đề thi Chương 11

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm