HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa vô cơ

Tiến Sĩ Trần Thị Luyến | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của hóa học vô cơ, trên cơ sở đó sinh viên có thể học các môn khoa học-kỹ thuật khác có liên quan tới lĩnh vực hóa học vô cơ. Khóa học giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt vấn đề và giải quyết những vấn đề thực tế. 

Sinh viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chếứng dụng của các đơn chất, hợp chất và phức chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ở một trình độ nhất định. 

Đối tượng môn học: 

- Hóa

- Lý

- Sinh

- Dược

- Thực phẩm

- Nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Thủy, hải sản

- Khoa học vật liệu

- Khoa học môi trường

Điều kiện khóa học:

Các khóa học học trước: Hóa đại cương

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên hoàn thành khóa học này có khả năng:

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của hóa học vô cơ: cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất, hợp chất và phức chất của các nguyên tố nhóm A và nhóm B trong bảng tuần hoàn.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
29 bài giảng
436 phút
+
Chương 1: Hiđro và nước
3 bài giảng
43 phút
Học liệu Chương 1: Hidro và nước  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 4 phút

Bài 2: Hiđro
Học thử 17 phút

Bài 3: Nước
22 phút

+
Chương 2: Các nguyên tố nhóm VIIA
2 bài giảng
42 phút
Học liệu Chương 2: Các nguyên tố nhóm VII A  

Bài 1: Halogen
23 phút

Bài 2: Hợp chất của halogen
19 phút

+
Chương 3: Các nguyên tố nhóm VIA
2 bài giảng
45 phút
Học liệu Chương 3: Các nguyên tố nhóm VIA  

Bài 1: Oxi
25 phút

Bài 2: Lưu huỳnh, Selen, telu và poloni
20 phút

+
Chương 4: Các nguyên tố nhóm VA
2 bài giảng
34 phút
Học liệu Chương 4: Các nguyên tố nhóm V A  

Bài 1: Nitơ
18 phút

Bài 2: Photpho, Asen, Antimon, Bitmut
16 phút

+
Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA
2 bài giảng
34 phút
Học liệu Chương 5: Các nguyên tố nhóm IV A  

Bài 1: Cacbon
15 phút

Bài 2: Silic. Gecmani, thiếc, chì
19 phút

+
Chương 6: Các nguyên tố nhóm IIIA
1 bài giảng
15 phút
Học liệu Chương 6: Các nguyên tố nhóm III A  

Bài 1: Các nguyên tố nhóm IIIA
15 phút

+
Chương 7: Các nguyên tố nhóm IIA, IA
2 bài giảng
19 phút
Học liệu Chương 7: Các nguyên tố nhóm IIA, IA  

Bài 1: Các nguyên tố nhóm IIA
11 phút

Bài 2: Các nguyên tố nhóm IA
8 phút

+
Chương 8: Phức chất
5 bài giảng
79 phút
Học liệu Chương 8: Phức chất  

Bài 1: Một số định nghĩa
14 phút

Bài 2: Thuyết liên kết hóa trị giải thích lk hóa học trong ion phức
13 phút

Bài 3: Thuyết trường tinh thể
27 phút

Bài 4: Màu của ion phức
6 phút

Bài 5: Hằng số điện li và hằng số bền của ion phức
19 phút

+
Chương 9: Tính chất chung của các kim loại chuyển tiếp d
1 bài giảng
13 phút
Học liệu Chương 9: Tính chất chung của các kim loại chuyển tiếp d  

Bài 1: Tính chất chung của các kim loại chuyển tiếp d
13 phút

+
Chương 10: Các nguyên tố nhóm VIB
2 bài giảng
22 phút
Học liệu Chương 10: Các nguyên tố nhóm VIB  

Bài 1: Đơn chất
11 phút

Bài 2: Hợp chất
11 phút

+
Chương 11: Các nguyên tố nhóm VIIB
2 bài giảng
22 phút
Học liệu Chương 11: Các nguyên tố nhóm VIIB  

Bài 1: Đơn chất
10 phút

Bài 2: Hợp chất
12 phút

+
Chương 12: Các nguyên tố nhóm VIIIB
2 bài giảng
31 phút
Học liệu Chương 12: Các nguyên tố nhóm VIIIB  

Bài 1: Nhóm sắt
27 phút

Bài 2: Các kim loại platin
4 phút

+
Chương 13: Các nguyên tố nhóm IB
2 bài giảng
26 phút
Học liệu Chương 13: Các nguyên tố nhóm IB  

Bài 1: Đơn chất
15 phút

Bài 2: Hợp chất
11 phút

+
Chương 14: Các nguyên tố nhóm IIB
2 bài giảng
18 phút
Học liệu Chương 14: Các nguyên tố nhóm IIB  

Bài 1: Đơn chất
11 phút

Bài 2: Hợp chất
7 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm