HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Hóa keo

Tiến sĩ Nguyễn Vân Anh | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiên thức cơ bản về:

  • Học phần này được thiết kế giảng dạy cho các sinh viên các ngành hoá cơ bản, các ngành công nghệ hoá học và kỹ thuật hoá học, các ngành công nghệ sinh học- thực phẩm, công nghệ vật liệu, công nghệ môi trường và công nghệ hoá dược. Nội dung học phần bao quát các kiến thức cơ bản và hiện đại về các đặc trưng hóa lý bề mặt của các hệ phân tán với kích thước siêu mịn (micro và nano) và ứng dụng của chúng.
  • Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng nắm bắt những kiến thức hoá lý hiện đại của các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt có liên quan tới các quá trình công nghệ hóa học và các ngành có liên quan khác.
  • Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong các công ty, doanh nghiệp hoặc các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Đối tượng khóa học:

Sinh viên học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 3 (môn học bắt buộc với các ngành Hoá - Sinh - Dược - Thực Phẩm -Nông - Lâm - Thuỷ hải sản…) 

Điều kiện khoá học:

- Các khoá học trước: Hoá đại cương, Hoá lý

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có thể:

  • Hiểu được khái niệm và phương pháp điều chế hệ keo và xác định được các yếu tố quyết định đến độ bền và ứng dụng của hệ keo
  • Hiểu được bản chất các tính chất của hệ keo, tính chất bề mặt phân chia pha và các ứng dụng.
  • Có khả năng đánh giá hiệu quả của quy trình công nghệ thông qua hiểu rõ cơ chế và vai trò của các chất, bản chất của quy trình công nghệ.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
26 bài giảng
289 phút
+
Chương 1: Trạng thái keo
11 bài giảng
119 phút
Học liệu Chương 1: Trạng thái keo (Phần 1)  
Học liệu Chương 1: Trạng thái keo (Phần 2)  

Bài 1: Bài giới thiệu
Học thử 11 phút

Bài 2: Các khái niệm
9 phút

Bài 3: Phân loại hệ phân tán
12 phút

Bài 4: Phương pháp phân tán, phương pháp ngưng tụ
Học thử 7 phút

Bài 5: Phương pháp tinh chế hệ keo
12 phút

Bài 6: Tính chất động học phân tử
13 phút

Bài 7: Tính chất tán xạ ánh sáng của hệ keo
18 phút

Bài 8: Tính chất điện động của hệ keo
6 phút

Bài 9: Lớp điện tích kép. Thế điện động zeta
19 phút

Bài 10: Độ bền của hệ keo và hiện tượng keo tụ
12 phút

Đề thi chương 1: Trạng thái keo

+
Chương 2: Hiện tượng bề mặt
5 bài giảng
55 phút
Học liệu Chương 2: Hiện tượng bề mặt  

Bài 1: Năng lượng tự do bề mặt- Sức căng bề mặt (phần 1)
15 phút

Bài 2: Năng lượng tự do bề mặt- Sức căng bề mặt (phần 2)
9 phút

Bài 3: Hiện tượng thấm ướt
17 phút

Bài 4: Hiện tượng mao quản
14 phút

Đề thi chương 2: Hiện tượng bề mặt

+
Chương 3: Sự hấp phụ trên bề mặt rắn - khí
4 bài giảng
39 phút
Học liệu Chương 3: Sự hấp phụ trên bề mặt rắn - khí  

Bài 1: Đại cương về hấp phụ
19 phút

Bài 2: Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir
7 phút

Bài 3: Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt BET
13 phút

Đề thi chương 3: Sự hấp thụ trên bề mặt rắn - khí

+
Chương 4: Sự hấp phụ từ dung dịch
3 bài giảng
15 phút
Học liệu Chương 4: Sự hấp phụ từ dung dịch  

Bài 1: Hấp phụ phân tử
7 phút

Bài 2: Hấp phụ ion
8 phút

Câu hỏi thi chương 4: Sự hấp phụ từ dung dịch

+
Chương 5: Nhũ tương
3 bài giảng
29 phút
Học liệu Chương 5: Nhũ tương  

Bài 1: Khái niệm về hệ nhũ tương và chất nhũ hóa
15 phút

Bài 2: Các phương pháp điều chế và phá hủy nhũ tương
14 phút

Đề thi chương 5: Nhũ thương

+
Chương 6: Huyền phù, keo khí và bọt
4 bài giảng
29 phút
Học liệu Chương 6: Huyền phù, keo khí và bọt  

Bài 1: Huyền phù và ứng dụng
10 phút

Bài 2: Keo khí và ứng dụng
10 phút

Bài 3: Bọt và ứng dụng
9 phút

Đề thi chương 6: Huyền phù, keo khí và bọt

+
Chương 7: Dung dịch cao phân tử
3 bài giảng
11 phút
Học liệu Chương 7: Dung dịch cao phân tử  

Bài 1: Dung dịch các hợp chất cao phân tử
8 phút

Bài 2: Sự trương nở của cao phân tử
3 phút

Đề thi chương 7: Dung dịch cao phân tử

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm