HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Thuế nhà nước

Tiến sĩ Hoàng Quang Trung | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

GIỚI THIỆU

Đối tượng học:

- Sinh viên các ngành Thuế, kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, thương mại, du lịch, bảo hiểm, ngân hàng

- Kế toán đã ra trường có nhu cầu học lại để hệ thống lại kiến thức

- Chủ doanh nghiệp học để quản lý rủi ro về thuế

- Người có dự định thi công chức vào ngành thuế.

- Người học lại để chuyển đổi công tác sang lĩnh vực kế toán thuế

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Lợi ích môn học:

  • Hiểu sâu sắc về các sắc thuế một cách hệ thống, bài bản và có thể xem lại nhiều lần nếu bị quên
  • Biết cách vận dụng môn thuế vào thực tiễn các hoạt động tại nơi làm việc
  • Hiểu được các biện pháp quản lý thuế của nhà nước và biện pháp đấu tranh chống gian lận về thuế
  • Biết cách chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo sự vững chắc cho căn cứ tính thuế và số liệu trình bày trên báo cáo tài chính
  • Biết cách ngăn ngừa rủi ro về thuế, tránh bị phạt hành chính về lĩnh vực thuế do hiểu sai chính sách
  • Biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức cá nhân mà bản thân người học được cho là đại diện pháp luật tại đơn vị.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
64 bài giảng
770 phút
+
Chương 1: Luật quản lý thuế
14 bài giảng
171 phút

Bài 1: Bài giới thiệu
Học thử 10 phút

Bài 2: Quản lý thuế nhà nước
Học thử 10 phút

Bài 3: Luật quản lý thuế phần 2
16 phút

Bài 4: Luật quản lý thuế phần 3
15 phút

Bài 5: Luật quản lý thuế phần 4
10 phút

Bài 6: Luật quản lý thuế phần 5
10 phút

Bài 7: Luật quản lý thuế phần 6
9 phút

Bài 8: Luật quản lý thuế phần 7
18 phút

Bài 9: Luật quản lý thuế phần 8
14 phút

Bài 10: Luật quản lý thuế phần 9
14 phút

Bài 11: Luật quản lý thuế phần 10
10 phút

Bài 12: Luật quản lý thuế phần 11
10 phút

Bài 13: Luật quản lý thuế phần 12
9 phút

Bài 14: Luật quản lý thuê phần 13
16 phút

+
Chương 2: Thuế GTGT và Thuế Vãng lai
12 bài giảng
198 phút

Bài 1: Thuế giá trị gia tăng phần 1
15 phút

Bài 2: Thuế giá trị gia tăng phần 2
18 phút

Bài 3: Thuế giá trị gia tăng phần 3
10 phút

Bài 4: Thuế giá trị gia tăng phần 4
26 phút

Bài 5: Thuế giá trị gia tăng phần 5
16 phút

Bài 6: Thuế giá trị gia tăng phần 6
19 phút

Bài 7: Thuế giá trị gia tăng phần 7
13 phút

Bài 8: Bài tập tính thuế GTGT
28 phút

Bài 9: Hoàn thuế giá trị gia tăng
17 phút

Bài 10: Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
13 phút

Bài 11: Hướng dẫn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua mạng
8 phút

Bài 12: Kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
15 phút

+
Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu
8 bài giảng
96 phút

Bài 1: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 1
17 phút

Bài 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 2
11 phút

Bài 3: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 3
10 phút

Bài 4: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 4
15 phút

Bài 5: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 5
10 phút

Bài 6: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 6
6 phút

Bài 7: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Phần 7
12 phút

Bài 8: Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đến công tác quản lý thuế và thu NSNN
15 phút

+
Chương 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt
7 bài giảng
98 phút

Bài 1: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 1
10 phút

Bài 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 2
9 phút

Bài 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 3
11 phút

Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 4
15 phút

Bài 5: Bài tập bổ sung
30 phút

Bài 6: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 6
12 phút

Bài 7: Thuế tiêu thụ đặc biệt - Phần 7
11 phút

+
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
11 bài giảng
142 phút

Bài 1: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 1
12 phút

Bài 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 2
10 phút

Bài 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 3
10 phút

Bài 4: Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế - Phần 1
12 phút

Bài 5: Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế - Phần 2
21 phút

Bài 6: Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
13 phút

Bài 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 7
8 phút

Bài 8: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 8
13 phút

Bài 9: Bài tập
15 phút

Bài 10: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 10
10 phút

Bài 11: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 11
18 phút

+
Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân
9 bài giảng
114 phút

Bài 1: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
15 phút

Bài 2: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
7 phút

Bài 3: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 3
12 phút

Bài 4: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 4
11 phút

Bài 5: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 5
16 phút

Bài 6: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú
12 phút

Bài 7: Bài tập
18 phút

Bài 8: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 8
12 phút

Bài 9: Thuế thu nhập cá nhân - Phần 9
11 phút

+
Chương 7: Thuế Môn bài
3 bài giảng
25 phút

Bài 1: Thuế môn bài - Phần 1
10 phút

Bài 2: Thuế môn bài - Phần 2
7 phút

Bài 3: Thuế môn bài - Phần 3
8 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm: năm