HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Điện Tử Tương Tự 1

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Học phần trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên bắt đầu bước vào ngành điện tử để có thể bắt đầu phân tích, thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử cơ bản thông dụng. Trong học phần này, sinh viên sẽ nắm vững bản chất vật lý cũng như nguyên tắc hoạt động của các linh kiện điện tử cơ bản như diode, transistor lưỡng cực (BJT), transistor hiệu ứng trường (FET), … 

Sau đó, sinh viên sẽ được đi sâu vào phân tích các mạch điện tử ứng dụng được sử dụng phổ biến trong thực tế như mạch khuếch đại âm tần, mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại thuật toán (OPAMP), mạch hồi tiếp, mạch ổn áp, mạch tạo dao động, … 

Đối tượng khóa học:

Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật bắt đầu học từ học kỳ 4-5 (bắt buộc với các ngành như Điện-Điện tử, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử …)

Điều kiện khóa học:

Các học phần tiên quyết : Lý thuyết mạch, Cấu kiện điện tử. 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể :

  • Nhận biết được những đặc điểm của mạch điện tử tương tự so với những mạch điện thông dụng khác.
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các mạch ổn áp dùng zener diode, transistor khuếch đại, sơ đồ Darlington, …
  • Phân tích hoạt động, tính toán các tham số của các bộ khuếch đại gồm nhiều tầng với cách ghép khác nhau dùng transistor hay sử dụng IC thuật toán, xét ảnh hưởng của tín hiệu phản hồi lên độ ổn định và chất lượng tín hiệu.
  • Phân tích hoạt động, tính toán tham số cho các mạch tạo dao động sử dụng transistor hoặc IC thuật toán. Từ đó, sinh viên có thể tự phân tích và thiết kế mạch tạo dao động trong thực tế.
  • Phân tích hoạt động, khảo sát các tham số và tính toán thiết kế các bộ lọc tích cực.
  • Ứng dụng các mạch tạo dao động vào các bài toán thực tế
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
29 bài giảng
354 phút
+
Chương 1: Giới thiệu về mạch điện tử
2 bài giảng
15 phút
Học liệu Chương: Giới thiệu về mạch điện tử  

Bài 1: Giới thiệu chung về mạch điện tử
10 phút

Bài 2: Khái niệm mạch điện tử và phương pháp phân tích mạch điện tử
Học thử 5 phút

+
Chương 2: Chuyển tiếp P - N
2 bài giảng
24 phút
Học liệu Chương: Chuyển tiếp P - N  

Bài 1: Giới thiệu về bán dẫn, bán dẫn pha tạp loại P - N; dòng điện trong chất bán dẫn
16 phút

Bài 2: Chuyển tiếp P-N: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đặc tính chỉnh lưu
Học thử 8 phút

+
Chương 3: Diode và các mạch ứng dụng
3 bài giảng
36 phút
Học liệu: Diode  
Học liệu: Các mạch ứng dụng của Diode  

Bài 1: Diode cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính V-I, mô hình diode, phương pháp kiểm tra
11 phút

Bài 2: Phân tích mạch điện chứa diode
5 phút

Bài 3: Các mạch điện diode ứng dụng trong thực tế
20 phút

+
Chương 4: Transistor lưỡng cực (BJT)
6 bài giảng
76 phút
Học liệu Chương: Transistor lưỡng cực (BJT)  

Bài 1: Transistor cấu tạo, chế độ hoạt động, phương pháp
15 phút

Bài 2: Phương pháp phân tích mạch transistor
11 phút

Bài 3: Các phương pháp phân cực cho transistor
11 phút

Bài 4: Các mạch khuếch đại transistor tín hiệu nhỏ: C-E, C-B, C-C
16 phút

Bài 5: Mạch khuếch đại nhiều tầng, sơ đồ Darlington
12 phút

Bài 6: Mạch khuếch đại vi sai
11 phút

+
Chương 5: Mạch khuếch đại hồi tiếp
1 bài giảng
15 phút

Bài 1: Mạch khuếch đại hồi tiếp
15 phút

+
Chương 6: Mạch khuếch đại công suất
2 bài giảng
24 phút
Học liệu Chương: Mạch khuếch đại công suất  

Bài 1: Giới thiệu về mạch khuếch đại công suất
9 phút

Bài 2: Phân tích các loại mạch khuếch đại công suất
15 phút

+
Chương 7: Transistor hiệu ứng trường (FET)
4 bài giảng
56 phút
Học liệu Chương: Transistor hiệu ứng trường (FET)  

Bài 1: Transistor hiệu ứng trường (FET) cấu tạo, nguyên lý hoạt động
26 phút

Bài 2: Các phương pháp phân cực cho FET
7 phút

Bài 3: Mạch khuếch đại transistor hiệu ứng trường
10 phút

Bài 4: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại BJT và FET
13 phút

+
Chương 8: Mạch khuếch đại thuật toán (OPAMP)
3 bài giảng
42 phút

Bài 1. Bộ khuếch đại thuật toán
13 phút

Bài 2: Các mạch khuếch đại thuật toán cơ bản
13 phút

Bài 3: Các mạch khuếch đại thuật toán trong ứng dụng
16 phút

+
Chương 9: Mạch dao động
2 bài giảng
20 phút

Bài 1: Mạch dao động hồi tiếp
13 phút

Bài 2: Các mạch tạo dao động khác
7 phút

+
Chương 10: Mạch lọc tích cực
2 bài giảng
20 phút

Bài 1: Mạch lọc tích cực
11 phút

Bài 2: Các loại mạch lọc tích cực
9 phút

+
Chương 11: Mạch cung cấp nguồn
2 bài giảng
26 phút

Bài 1: Mạch cung cấp nguồn
17 phút

Bài 2: Mạch biến đổi nguồn
9 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm