HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Edemy

Vật lý đại cương A4 - Quang

Tiến Sĩ Dương Quang Hà | Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )

GIỚI THIỆU

Đối tượng tham dự: Sinh viên các khối ngành kỹ thuật, khoa học, công nghệ từ học kỳ 1.

Tính sóng của ánh sáng gồm các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực.

Tính hạt của ánh sáng gồm các hiện tượng bức xạ nhiệt, Compton.

Lưỡng tính sóng-hạt của các hạt vi mô (như electron, nguyên tử,..). Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử (phương trình Schrodinger). Khảo sát: Hiệu ứng đường hầm, dao tử điều hòa, nguyên tử Hydro, nguyên tử kiềm (về năng lượng, quang phổ, trạng thái, xác suất thấy electron).

Tính chất từ của nguyên tử. Spin của electron và cấu trúc tế vi của các mức năng lượng. Nguyên lý Pauli và giải thích bảng tuần hoàn

Thuyết vùng năng lượng trong chất rắn tinh thể và phân loại vật dẫn, điện môi, bán dẫn. Bán dẫn tạp chất loại p, loại n, tiếp xúc p-n, cấu tạo và ứng dụng của transistor.

Phát xạ tự nhiên, phát xạ cảm ứng. Sự khuếch đại bức xạ qua môi trường kích hoạt. Hiệu ứng laser.

Hai tiên đề Einstein. Quan niệm mới về không gian, thời gian. Hệ thức E = mc2 và ứng dụng.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sinh viên được trang bị các kiến thức:

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương Phần Quang học, làm cơ sở để sinh viên học các môn kỹ thuật, công nghệ, khoa học

- Sự khác nhau và giống nhau giữa hai hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ.

- Biết vận dụng giao thoa trong các máy đo chiết suất, đo bước sóng, tạo lớp phản xạ trên các kính của dụng cụ quang học.

- Biết vận dụng nhiễu xạ trong máy phân tích quang phổ, máy nhiễu xạ tia X, dùng hiện tượng quay mặt phẳng phân cực trong máy đo nồng độ đường

- Biết vận dụng các định luật bức xạ nhiệt để xác định nhiệt độ lò nung, vật nóng sáng ở xa bằng hỏa kế quang học.

- Biết vận dụng nguyên lý Pauli và luật sắp xếp các electron theo các trạng thái nguyên tử để giải thích bảng tuần hoàn các nguyên tố

- Sự tương đương và có thể chuyển hóa giữa khối lượng và năng lượng; biết vận dụng mối tương quan này trong kỹ thuật hạt nhân.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
51 bài giảng
315 phút
+
Chương 1: Giao thoa ánh sáng
13 bài giảng
81 phút
Lý thuyết Chương: Giao thoa ánh sáng  
Bài tập Chương: Giao thoa ánh sáng  

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 8 phút

Bài 2: Giao thoa ánh sáng phần 1
Học thử 16 phút

Bài 3: Giao thoa ánh sáng phần 2
22 phút

Bài 4: Bài tập Giao thoa Young khi nguồn di chuyển
4 phút

Bài 5: Bài tập Giao thoa Young với bản song song
4 phút

Bài 6: Bài tập Giao thoa bản mỏng
4 phút

Bài 7: Bài tập Giao thoa nêm không khí (1)
4 phút

Bài 8: Bài tập Giao thoa nêm không khí (2)
4 phút

Bài 9: Bài tập Hệ vân tròn Newton (1)
2 phút

Bài 10: Bài tập Hệ vân tròn Newton (2)
3 phút

Bài 11: Bài tập Hệ vân tròn Newton (3)
4 phút

Bài 12: Bài tập Giao thoa kế Michelson (1)
3 phút

Bài 13: Bài tập Giao thoa kế Michelson (2)
3 phút

+
Chương 2: Nhiễu xạ ánh sáng
14 bài giảng
73 phút
Lý thuyết Chương: Nhiễu xạ ánh sáng  
Bài tập Chương: Nhiễu xạ ánh sáng  

Bài 1: Hiện tượng nhiễu xạ
Học thử 11 phút

Bài 2: Nhiễu xạ ánh sáng - Phần 1
15 phút

Bài 3: Nhiễu xạ ánh sáng - Phần 2
16 phút

Bài 4: Bài tập Đới cầu Fresnel (1)
2 phút

Bài 5: Bài tập Đới cầu Fresnel (2)
3 phút

Bài 6: Bài tập Nhiễu xạ qua đĩa tròn
3 phút

Bài 7: Bài tập Nhiễu xạ qua lỗ tròn (1)
3 phút

Bài 8: Bài tập Nhiễu xạ qua đĩa tròn (2)
4 phút

Bài 9: Bài tập Nhiễu xạ qua khe hẹp (1)
3 phút

Bài 10: Bài tập Nhiễu xạ qua khe hẹp (2)
2 phút

Bài 11: Bài tập Nhiễu xạ qua cách tử phẳng (1)
4 phút

Bài 12: Bài tập Nhiễu xạ qua cách tử phẳng (2)
2 phút

Bài 13: Bài tập Nhiễu xạ qua cách tử phẳng (3)
3 phút

Bài 14: Bài tập Nhiễu xạ mạng tinh thể
2 phút

+
Chương 3: Phân cực ánh sáng
6 bài giảng
30 phút
Lý thuyết Chương: Phân cực ánh sáng  
Bài tập Chương: Phân cực ánh sáng  

Bài 1: Phân cực ánh sáng
18 phút

Bài 2: Bài tập Định luật Malus
Học thử 4 phút

Bài 3: Bài tập Phân cực toàn phần
2 phút

Bài 4: Bài tập Phân cực lưỡng chiết
2 phút

Bài 5: Bài tập Bài toán quay mặt phẳng dao động cho tinh thể đơn trục
2 phút

Bài 6: Bài tập Bài toán quay mặt phẳng dao động cho dung dịch
2 phút

+
Chương 4: Quang học lượng tử
9 bài giảng
45 phút
Lý thuyết Chương: Quang học lượng tử  
Bài tập Chương: Quang học lượng tử  

Bài 1: Giới thiệu về vật lý lượng tử
23 phút

Bài 2: Bài tập Bài toán phát xạ (1)
2 phút

Bài 3: Bài tập Bài toán phát xạ (2)
2 phút

Bài 4: Bài tập Bài toán phát xạ (3)
3 phút

Bài 5: Bài tập Hiện tượng quang điện (1)
3 phút

Bài 6: Bài tập. Hiện tượng quang điện (2)
3 phút

Bài 7: Bài tập Hiệu ứng Compton (1)
3 phút

Bài 8: Bài tập Hiệu ứng Compton (2)
2 phút

Bài 9: Bài tập Hiệu ứng Compton (3)
4 phút

+
Chương 5: Cơ học lượng tử
8 bài giảng
66 phút
Lý thuyết Chương: Cơ học lượng tử  
Bài tập Chương: Cơ học lượng tử  

Bài 1: Lưỡng tính sung hạt
24 phút

Bài 2: Giới thiệu về cơ học lượng tử
20 phút

Bài 3: Bài tập Bài toán De Broglie (1)
4 phút

Bài 4: Bài tập Bài toán De Broglie (2)
3 phút

Bài 5: Bài tập Hệ thức bất định Heisenberg (1)
4 phút

Bài 6: Bài tập Hệ thức bất định Heisenberg (2)
3 phút

Bài 7: Bài tập Hệ thức bất định Heisenberg (3)
2 phút

Bài 8: Bài tập Phương trình Schrodinger
6 phút

+
Chương 6: Nguyên tử
1 bài giảng
20 phút
Lý thuyết Chương: Nguyên tử  
Bài tập Chương: Nguyên tử  

Bài 1: Nguyên tử Hydro
20 phút

+
Chương 7: Nâng cao
8 bài giảng
54 phút
Bài tập Phần: Hạt nhân  
Bài tập Phần: Sóng âm  
Vận Dụng Quang Học  
Vận Dụng Sóng và Âm  
Vận Dụng Vật Lý Hạt Nhân  
Vận Dung Vật Lý Trong Y Sinh  
Phương pháp Toán, Vật Lý và Cơ lượng tử  

Bài 1: Giới thiệu về bán dẫn, bán dẫn pha tạp loại P - N; dòng điện trong chất bán dẫn
16 phút

Bài 2: Chuyển tiếp P-N : Cấu tạo và nguyên lý hoạt động, đặc tính chỉnh lưu
7 phút

Bài 3: Diode cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính V-I, mô hình Diode, phương pháp kiểm tra
11 phút

Bài 4: Phân tích mạch điện chứa Diode
5 phút

Bài 5: Transistor cấu tạo, chế độ hoạt động, phương pháp
15 phút

Đề thi Phần: Hạt Nhân

Đề thi Phần: Sóng âm

Đề thi kết thúc môn học.

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Kinh nghiệm: năm