HOTLINE: 024 999 52468   |   Fanpage Edemy

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

Tiến Sĩ Dương Quang Hà
Đại Học Khoa Học & Công Nghệ Hà Nội ( ĐH Việt Pháp )
Tiến Sĩ Đào Phương Nam
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Phan Thanh Tùng
Đại Học Thương Mại Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Trần Thị Luyến
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Lê Văn Dương
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Lê Tuân
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Dương Minh Đức
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Minh Hệ
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Trường Giang
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Đức Trung
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nghiêm Thị Thương
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Đặng Minh Hiếu
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến Sĩ Nguyễn Trung Dũng
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến sĩ Nguyễn Vân Anh
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Tạ Thị Thảo
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thắng
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Tiến sĩ Nguyễn Đặng Bình Thành
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tiến sĩ Đào Phương Bắc
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tiến sĩ Hoàng Quang Trung
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Thạc sĩ Lại Thị Thanh
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế
Trường đại học Khoa học Thái Nguyên
Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hiền
Đại học Thái Nguyên
Giảng viên Hoàng Thị Thủy
Tiến Sĩ Nguyễn Bá Chiến
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Lương Hồng Nga
Đại Học Bách Khoa Hà Nội